Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2041:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Хозяйственное право
Вікторія Малиновська
Правові ознаки феномену «захисне застереження»
Борис Поляков
Методы правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства)в Украине 7
Олександр Сугоняко
Щодо питання вдосконалення антикризового законодавства 12
Володимир Кравчук
Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання (закінчення) 16
Гражданское право
Роман Майданах
Угоди РЕПО (цивільно-правова характеристика) 21
Евгений Белоусов
Сущность страхования (самостоятельность страхового договора) 23
Лариса Кінащук
Особливості розвитку страхової справи в Україні 26
Катерина Василенко
Поняття договору побутового замовлення 31
Оксана Шевченко
Некоторые особенности отношений с недвижимостью: понятие недвижимости и проблемы ее регистрации в Украине 34
Олег Кривенда
Об'єкт позики: цивільно-правова характеристика 38
Максим Гребенюк
Особливості державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців України 42
Ірина Діковська
Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажира при виконанні міжнародних повітряних перевезень 46
Андрій Смітюх
Легітимізація застосування внутрідержавного законодавства із посиланням на принципи міжнародних комерційних договорів 50
Финансовое право
І вся Савченко
Законність як основний принцип діяльності органів фінансового контролю 52
Юлія Ващенко
Правове регулювання клірингу в сфері бюджетних та податкових відносин 56
Марія Пожидаєва
Щодо проблем правового регулювання порядку перерахування фіксованого податку до державної казни 60
Сергей Лазаренко
Некоторые правовые проблемы деятельности эмитента ценных бумаг
Трудовое право
Тетяна Маркіна
Підстави, порядок та умови звільнення працівників 66
Елизавета Ярыгина
Правоотношения по обеспечению пособиями семей, имеющих детей 69
Микола Кобилецький
Магдебурзьке право у Дрогобичі 71
Конституцийне право
Костянтин Соляннік
Здійснення виконавчими органами місцевих рад функцій органів виконавчої влади 74
Роман Хоменець
Окремі аспекти наукового пізнання місцевого самоврядування 77
Володимир Палевий
Стягнення, що можуть застосовуватися як заходи конституційної відповідальності партій: проблеми їх застосування 80
Криминальное право
Олександр Дудоров
Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці
Віта Іващенко
Міжнародне кримінальне право у боротьбі зі злочинністю
іолооимир Попович
Науково-практичні передумови інтерналізації екрноміко-кримінологічних знань у теорії детінізації економіки
Олена Губська
Відшкодування шкоди потерпілому від злочину під час закриття кримінальної справи за нереабілітуючими обставинами 93
Віталій Круглий
Сутність та організаційно-правові основи залучення населення до сфери оперативно-розшукової діяльності: історія, сучасний стан і перспективи розвитку 95
Григорій А лейніков
Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов'язок? 99
Николай Орлов
Правовое обоснование участия малого и среднего бизнеса в природоохранной деятельности на территории Автономной Республики Крым 102
Олексій Анатолійович Бакай
Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову 105
Экологическое право
Герман Петров
Некоторые аспекты корпоратизации и реструктуризации в угольной промышленности 107
Нгуен Винь Фыонг
Внешняя торговля и иностранные инвестиции во Вьетнаме 109
Рецензії
Анатолій Шегда
Новий навчальний посібник з управління персоналом комерційного банку 112

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net