Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2042:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Хозяйственное право
Анатолій Селіванов
Як законодавче захистити права суб'єктів господарювання та вчених на конфіденційну (нерозкриту) інформацію
Василий Стойка
Правовые проблемы защиты прав инвесторов
Елена Зельдина
Таможенные препоны при реализации специального режима инвестиционной деятельности
Борис Поляков
От подотрасли права к отрасли законодательства
Євген Білоусов
Класифікація господарських ризиків
Олександра Регурецька
Ліцензування торгівлі цінними паперами: деякі аспекти
Микола Руденко
Позов прокурора до господарського суду як ефективний засіб захисту порушених державних інтересів 19
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Інна Спасибо-Фатеева
Порука і гарантія як способи забезпечення зобов'язань 22
Олена Яворська
Цивільні відносини: нові підходи у правовому регулюванні 26
Катерина Дударова
Алеаторні (ризикові) договори: деякі питання законодавчого регулювання 28
Інна Горіславська
Відповідальність аграрних суб'єктів і кредитних установ при порушенні зобов'язань за кредитним договором 32
Оксана Шевченко
Некоторые особенности отношений с недвижимостью: проблемы осуществления операций с недвижимостью в Украине 34
Олеся Отраднова
Проблеми предмета неустойки в цивільному праві 36
Євген Фурса
Основні терміни спадкового права 40
Ярослав Іолкін
Два підходи у наданні правової охорони знакам для товарів і послуг 44
Административное право
Олег Дзісяк
Особливості взаємовідносин пода-податкової служби України
Роман Хоменець
Теоретико-правові аспекти принципів служби в органах місцевого самоврядування 49
Леся Савченко
Удосконалення законодавства про державну контрольно-ревізійну службу як одна з умов належного здійснення фінансового контролю 52
Сергеи Федоров, Дарья Рева
Конфиденциальная информация налогоплательщика: проблемы правового регулирования 55
Гульнара Джумагельдиева
К вопросу о правовой природе цены как существенного условия договора 58
Олександр Северин
Гривня в задзеркаллі (зовнішньоекономічні поневіряння національної валюти) 62
Ігор Андрущенко
Контроль на ринку цінних паперів і бюджетно-податкова політика в Україні: шляхи поєднання 65
Владислав Блажевич
Еволюція законодавства України щодо правового регулювання муніципальних позик як інструменту залучення коштів на місцевому рівні 67
Криминальное право
Олександр Дудоров
Тлумачення ознак фіктивного підприємництва у доктрині та правозастосовчій практиці (закінчення, початок у Na г) 71
Володимир Попович
Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних та західних вчених 75
Віта Іващенко
Історико-правовий аналіз норм міжнародного права про боротьбу з рабством 78
Іван Салімонов
Значення суспільне- небезпечного наслідку як ознаки обману покупців і замовників 81
Олександр Климчук
Нове у кримінальній відповідальності за диверсію 84
Природоресурсовое право
Роман Кірін
Надра як диференційований об'єкт права видобування корисних копалин 87
Владимир Гордеев
О некоторых вопросах платности водопользования 91
Коституцийне право
Сергій Лінецький
Проблема внесення змін до Конституції у контексті еволюції державного режиму сучасної України 94
Международное право
Игорь Мартыненко
Международные соглашения стран СНГ по вопросам возвращения культурных ценностей странам их происхождения 99
Володимир Лисенко
Міжнародне співробітництво податкової міліції України у здійсненні протидії податковим злочинам 103
Экономика
Юрій Уманців, Галина Уманців
Холдингові компанії - сучасні форми інтеграції підприємств 107
Петро Мазурок
Конкурентоспроможність і проблеми зайнятості молоді 111
Валерій Осецький
Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств 114
Юрій Кузьмінський

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net