Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2043:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ирина Жилинкова
Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект 3
Катерина Дударова
Біржові операції як різновиди алеаторних договорів 7
Оксана Кашинцева
Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати 11
Роман Майданик
Особливості довірчого управління спільним майновим комплексом власників майнових сертифікатів 14
Світлана Фурса
Виникнення спору в нотаріальних правовідносинах і процесуальні наслідки його встановлення 16
Ганна Гулєвська
До питання про державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні: аналіз сучасного стану та основні тенденції розвитку 20
Дар'я Лещенко
Вирішення питання юрисдикційної компетенції в сучасному праві екстрадиції: теорія і практика 23
Оксана Коломієць
Право громадян на здійснення підприємницької діяльності 28
Юлія Громенко
Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період 31
Роксолана Ханик-Посполітак
Деякі аспекти захисту прав споживачів в Європейському Союзі 34
Оксана Клименко
Особливості інституту представництва держави у міжнародному приватному праві 38
Виктор Астахов
Приватное образование: тенденции и перспективы правового регулирования 43
Борис Поляков
Понятие неплатежеспособности и банкротства 47
Ростислав Калюжний, Ігор Андрущенко
Розвиток законодавства США щодо здійснення регулювання та контролю цінних паперів: досвід сем^л§5ШШц:ь 52
Сергей Федоров, Дарья Рева
Анатолій Марущак
Правовий зміст поняття «іноземний інвестор» 59
Тетяна Іванівна
за законодавством України 62
Антон Чубенко
Контроль за надходженням і використанням коштів в органах внутрішніх справ
Тетяна Коломоєць
Структура адміністративної відповідальності: сучасний доктринальний погляд
Євген Белоусов
Загрози безпеці господарювання
Світлана Макуха
Міграція: тенденція та засоби регулювання
Михаил Дутов
Правовые проблемы электронного документа
Анжела Калінюк
Реформування пенітенціарної системи України: фінансово-правовий аспект
Роман Хоменець
Історико-правові аспекти функції забезпечення правопорядку в територіальній громаді 78
Валерій Барчук
Права людини як головний об'єкт національної безпеки України 81
Микола Мельник
Соціальна ціна корупції 85
Володимир Солодкий
Прокурорський нагляд за законністю виконавчого провадження: окремі питання теорії та практики 89
Віктор Валюх
Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у господарському суді 92
Валентина Корж
Криминалистическая характеристика признаков организационных преступных образований в сфере экономики 96
Елена Гриценко
Экономико-правовые вопросы регулирования отношений на рынке недвижимости 101
Рустам Аметов
Розвиток сфери послуг курортно-рекреаційної галузі Автономної Республіки Крим 104
Виталий Захарченко
Практика организационно-правового регулирования процедур банкротства в странах с развитой экономикой 107
Юрій Кузьмінський
Особливості оподаткування міжнародних бартерних операцій 113
Маріанна Коноплянникова
Роль інформаційних систем маркетингу в умовах невизначеності маркетингового середовища 117
Рецензія
Олександр Дудоров
«Брудні» кошти під забороною кримінального закону 120

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net