Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2045:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Дмитро Липницький, Євген Міщенко
Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження
Алла Шпомер
Особливості господарської відповідальності у сфері економіки 6
Ольга Гордієнко
Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення 8
Ольга Лісова
Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні 12
Инна Туйск
Основание юридической ответственности за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции 15
Віталій Пашков
Правове забезпечення обігу лікарських засобів 18
Борис Поляков
Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине 22
Інна Спасибо-Фатеева
Дім, який побудував Джек, або Про «нові юридичні технології», за допомогою яких акції пов'язуються... з правом на нерухомість
Ирина Жилинкова
Правовая природа доменного имени
Таїсія Цюра
Принципи і сучасні проблеми процесу доказування
Тетяна Гурська
Право на здоров'я в системі особистих немайнових прав
Юлия Назарова
Правовые особенности внесения прав на изобретения, промышленные модели, полезные образцы в уставный фонд хозяйственного общества 40
Катерина Кочергіна
Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України 45
Володимир Вобко
Правові наслідки з'явлення громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим 48
Тетяна Парпан
Про місце роботи та робоче місце працівника як умови трудового договору 51
Микола Воднарук
Об'єкти правовідносин іагальирооовіяакрвого державного страхування 54
Алла Земко
Про право сільськогосподарських підприємств на організацію виробництв і промислів 58
Павел Берлин
К вопросу о законодательном определении «несмертельного оружия самообороны» 60
Валерій Барчук
Порушення прав людини як загроза національній безпеці України 64
Сергій Ільченко
Визначення поняття житла 67
Володимир Палевий
Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні 70
Віктор Муравйов
Засоби впливу права Європейського Союзу на внутрішні правопорядки третіх країн 74
Микола Хавронюк
Термінологічні вади нового Кримінального кодексу України
Олександр Смаглюк
Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електроннр-обчислювальної техніки
Віталій Щавінський
Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України
Ігор Давимука
Спірні проблеми допустимості доказів у кримінальному процесі 90
Антон Сизоненко
Поняття, сутність і критерії допустимості доказів у Кримінальному процесі України 94
Максим Халемін
До питання використання законотворчого досвіду країн СНД на етапі реформи кримінального процесу в Україні та визначення концептуальних ідей 97
Анатолий Гутник, Владимир Лысенко
Использование фиктивных субъектов предпринимательства в преступном механизме уклонений от уплаты налогов 100
Володимир Бабенко
Місце і роль прокуратури у державному механізмі охорони навколишнього природного середовища 105
Ніна Костіна, Лариса Осипчук
Оптимізація касового виконання державного бюджету на основі методу імітаційно-автоматного моделювання 108
Ніна Трішкіна ·
Оптова торгівля України: стан і напрями розвитку 111
Наталія Постолюк
Значення собівартості продукції при прийнятті управлінського рішення 114
Борис Дадашев
История развития сельскохозяйственной кооперации 117
Владимир Ликин
Судебно-бухгалтерская экспертиза 120
Михаил Караман
Экономические Проблемы раЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВеННОГО Комплекса Крыма

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net