Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2046:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ирина Данильева
Становление торгового права в Украине: историко-методологический аспект
Алла Шпомер
Господарська відповідальність як метод державного регулювання економіки
Инна Туйск
Хозяйственно-правовые санкции за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции
Інна Гончарова
Холдинг у країнах перехідної економіки як специфічне об'єднання підприємств
Олег Шеремет
Проблема забезпечення прав суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами державної влади
Віталій Пашков
Особливості реалізації окремих груп лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Анатолій Селіванов
Проблеми запровадження в судовому процесі правової експертизи як умови досягнення об'єктивного і обґрунтованого судового рішення
Борис Поляков
Неосновные участники в процедуре банкротства в Украине
Інна Спасибо-Фатеева
Проблемні аспекти недійсних правочинів (на прикладі договору міни акцій) 29
Ольга Сурженко
Юридическая природа договора на транспортно-экспедиционное обслуживание 34
Світлана Фу pea
Умови об'єднання кількох проваджень в один нотаріальний процес або їх роз'єднання 37
Ірина Андросюк
До питання про кредитну дієздатність неповнолітніх 41
Руслан Сидельников
Самозащита гражданских прав: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины, Казахстана, России 44
Иван Жигалкин
Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) 46
Володимир Кравчук
Стратегія і тактика цивільного процесу: поняття, принципи та прийоми нападу 49
Таїсія Цюра
Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами 53
Олександр Долгий, Володимир Гаркуша, Ярослав Василькевич
Забезпечення безпеки працівників податкової міліції шляхом мінімізації професійних ризиків 57
Віталій Пількевич, Костянтин Бабич
Питання законодавчо-нормативного врегулювання орендних відносин та їх юридично-організаційні аспекти на сучасному етапі 60
Алла Красовська
Державна реєстрація як умова реалізації права на підприємництво в Україні 62
Олег Дзісяк
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів податкової служби України 65
Віталій Бутузов, Ігор Андрущенко
Использование субъектами предпринимательской деятельности средств государственных целевых фондов и некоторых видов местных налогов 72
Андрій Ластовецький
Оподаткування - найголовніший посередній метод державного регулювання підприємництва 76
Олександр Онуфрієнко
Правове становище державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 82
Лариса Осипчук
До питання про доцільність створення державного бюджетного банку України та впровадження його в процес виконання державного бюджету 84
Олександр Северин
Індивідуальні ліцензії НБУ: вдаючись у подробиці 86
Олег Сонин
Компенсации при переводе на работу в другую местность 91
Ніна Титова
Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм 94
Віталій Уркевич
До питання про можливість відчуження членом сільськогосподарського кооперативу права на пай 97
Ирина Бирюкова
Правовые основания учета экологического фактора при санации особо опасных предприятий 99
Олександр Дудоров
Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та шахрайства з фінансовими ресурсами 101
Марина Анчукова
Про поняття діяння, пов'язаного з ризиком, як обставини, що виключає злочинність діяння 105
Владимир Лысенко
Криминалистическая характеристика преступной деятельности фиктивных субъектов предпринимательства посредством банковских учреждений
Юлія Добрун
Система досконалого законодавства за Джеремом Бентамом 112
Діоніс Гордієнко
Право Сізіфа 115
Микола Кобилецький
Апарат управління міста Львова за магдебурзьким правом 117
Леонід Щербина
Із історії становлення і розвитку взаємодії органів досудового слідства та державної безпеки в XIX - на початку XX століття 121
Світлана Макуха
Регулювання зовнішньої торгівлі України: методи і тенденції 124
Олена Прутська
Пошук ренти: оцінка негативних наслідків 127

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net