Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2047:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
ГОСПОДАРСЬКЕ
Олег Подцерковний, Олена Ломакіна
Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин
Наталия Варбашова, Дмитрий Высоцкий
Инновации как фактор обеспечения экологической безопасности промышленно развитого региона 7
Любовь Кущ
К вопросу о понятии субъекта медицинской практики 11
Ольга Гордієнко
Проблеми вдосконалення правового регулювання індивідуального підприємництва 14
Марина Круглова
Возмездность как существенный элемент агентского соглашения 18
Володимир Коваль
Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції 22
Михаил Дутов
Сравнительный анализ европейского законодательства в области электронного документооборота 25
Борис Поляков
Новое законодательство о банкротстве и новые проблемы 29
Інпа Спасибо-Фатеева
Актуальні питання форми правочинів (теоретико-практичний аспект) 32
Дмитрий Сумской
Вина как условие гражданско-правовой ответственности юридического лица 37
Тетяна Рурська
Деякі питання права жінок на охорону репродуктивного здоров'я 40
Юлия Назарова
Права промышленной собственности как форма участия в хозяйственном обществе 44
Иван Жигалкин
Права на чужие вещи и рецепция римского частного права в новом Гражданском кодексе Украины 48
Володимир Кравчук
Тактика цивільного процесу: захист проти позову 51
Таїсія Цюра
Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі 55
Лариса Драгнєвіч
Чи потрібно узаконювати релігійні шлюби в Україні? 59
Ольга Чутчева
Право на социальную защиту: вопросы теории
Ганна Гулєвська
Генезис інституту нотаріату в сфері адміністративно-правового регулювання в Україні 65
Наталія Кушакова
Правові аспекти ліцензування Інтернет-послуг
Андрій Ластовецький
Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницького сектору економіки 72
Олександр Онуфрієнко
Класифікація функцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 77
Анатолий Стативка, Татьяна Лямцева
О понятии и содержании гарантий защиты прав сельскохозяйственных предприятий 80
Іван Кіщак
Проблеми становлення державної племінної інспекції у тваринництві 83
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Віктор Муравйов
Особливий характер правової системи Європейського Союзу 86
Світлана Павлиш
До питання про правовий статус консула 90
Руслана Максакова
Основні стадії та механізм організації і проведення місцевих виборів в Україні 94
Богдан Калиновський
Місцеве самоврядування в Україні: інноваційні підходи до розв'язання проблем у законодавстві 97
Костянтин.Солянкік
Форми діяльності виконавчих органів місцевих рад 99
Олександр Дудоров
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. КРИМІНАЛІСТИКА
Ганна Бондар
Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє
Вадим Ппсковський
Методи вербування і вивозу українських жінок до нелегального секс-бізнесу за кордон
Ігор Бойко
Правове регулювання господарської діяльності вірменської громади м. Львова (XIV-XVHI ст.)
Вячеслав Дементьев
Мотивация собственника и система экономической власти в переходной экономике 115
Тетяна Тігова, Лариса Осипчук
Шляхи врегулювання взаємовідносин між Державним казначейством та Міністерством фінансів України 120
Нгуен Винь Фыонг
Развитие фондового рынка Украины как фактор активизации инвестиционного процесса 122
Олександр Стояк
Екологія духу в соціальній та економічній сфері: паралель проблем безпеки життєдіяльності та теології (богослов'я) 125
Рецензія
Нове видання з корпоративних прав

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net