Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2048:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Валентин Мамутов, Леонид Савельев
Доля государственного сектора в современной экономике 3
Елена Сукманова
Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине 6
Андрій Ластовецъкий
Усунення перешкод і правовий захист у сфері підприємництва 8
Виталий Воронин
К вопросу о договорах поставки для удовлетворения нужд территориальных громад 12
Дмитрий Бойко
Соотношение доменных имен и знаков для товаров и услуг 15
Элла Сгара
Особенности заключения мирового соглашения в процедуре банкротства финансовых учреждений 19
Борис Поляков
Судебные процедуры банкротства в Украине 22
Ольга Мозговая
Еще раз о юридической природе ценных бумаг 26
Юлия Назарова
Право на средства индивидуализации в уставном фонде хозяйственного общества: правовой анализ 29
Екатерина Кочергина
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц: исторические аспекты 34
Інна Апопій
Істотні умови договору купівлі-продажу на оптовому ринку споживчих товарів 38
Олена Кравченко
Історично-правовий аналіз промислової власності 41
Оксана Герасимчук
Місце договорів за участю суб'єктів підприємницької діяльності в системі цивільно-правових угод 43
Александр Чуркин
Фондовая биржа в системе гражданских правоотношений 47
Віталій Кучер
Співвідносність понять «недійсний» та «неукладений» правочин у контексті нового цивільного законодавства 51
Анатолій Коструба
Особливості цивільно-правового регулювання відносин, пов'язаних з обігом коносамента 55
Йван Жигалкин
Наследственные очереди
Володимир Кравчук
Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи 62
В'ячеслав Джунь
Проблеми формування міжнародного законодавства про транскордонну неспроможність 65
Анатолий Л у ценно
Некоторые аспекты регулирования трудовых отношений в вузах Украины 72
Тетяна Коломоєць
Адміністративний примус у сфері підприємницької діяльності в Україні: 74
сучасний теоретичний погляд 78
Ирина Данильева
О политической нейтральности государственных служащих 82
В'ячеслав Хохулях
Правосуб'єктність юридичних осіб як умова правовідносин сплати земельного податку
Віта Іващенко
Проблеми правового регулювання співробітництва держав у галузі боротьби з торгівлею людьми 85
Олександр Єр мак
Умови звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації (порівняльно-правовий аспект) 88
Олександр Омельченко
Подання слідчого як засіб усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів 92
Сергій Ільченко
Проникнення та входження за згодою як передумови проведення слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи 95
Ігор Ієрусалимов, Жанна Удовенко
Завдання криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві 98
Елла Горян
Місцеві органи влади на українських землях (з часів Київської Русі до 1861 р.) 101
Андрій Чернега
Суперечливий характер демократизації органів міліції в постановах і директивах КПРС і Компартії України (1956-1985 pp.) 104
Тетяна Тігова, Лариса Осипчук
До питання удосконалення бюджетних взаємовідносин 109
Нина Голошубова
Информационное обеспечение процесса управления развитием розничной торговой сети 111
Юрій Уманців
Розвиток процесів транснаціоналізації та проблеми конкуренції 113
Рустам Аметов
Социально-экономический механизм развития рекреационной отрасли в регионе 116
Рецензія
В. Комаров, В. Плевако, П. Тимченко
«Хозяйственное право»
Олександр Дзера
«Проблеми довірчих відносин в цивільному праві»

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net