Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2049:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Наталія Пронюк
Проблеми і перспективи законотворчості в Україні
Світлана Фурса
Проблеми термінології у правовій системі України і нотаріальній науці 8
Ігор Бойко
Правове регулювання торговельної діяльності вірменських поселенців Прикарпаття (XVI-XVIII ст.) 13
Ірина Копайгора
Становлення фабричного законодавства 16
Юлия Назарова
Вопросы правового регулирования внесения прав на коммерческую тайну (ноу-хау) в уставный фонд хозяйственного общества 19
Ирина Коваль
Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования как форма недобросовестной конкуренции 24
Елена Сукманова
Порядок заключения и исполнения хозяйственных договоров на оказание консультационных услуг 27
Ігор Головань
Проблеми визначення меж компетенції податкової міліції в процесі захисту прав суб'єктів господарювання
Алла Барабаш
Про підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань 34
Андрій Соловйов
До питання співвідношення понять права людини на життя та права на охорону здоров'я і медичну допомогу 38
Наталія Тульчевська
Припинення договору депозитного рахунку 41
Віталій Кучер
Поняття протиправності нікчемних правочинів за проектом Цивільного кодексу України 45
Володимир Кравчук
Тактика цивільного процесу: робота із судом 49
Татьяна Киселева
Принудительное исполнение решений международного коммерческого арбитража
Олександр Старцев
Питання вдосконалення інституту адміністративної відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади України 59
Наталія Цюприк
Особливості адміністративної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України 64
Роман Миронюк
Адміністративно-правовий порядок видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства 68
Ігор Андрущенко
Державна інвестиційна політика як регулятор активізації ринку цінних паперів в Україні 71
Галина Хомюк
Історичний огляд основних причин та умов формування соціальної держави 73
Костянтин Тарасенко
«Нація» як категорія національної безпеки 77
Олександр Радченко
Загальна характеристика правового становища депутата парламенту 80
Єліна Кулага
Конституція України - правова основа для вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ 83
Кристина Гуцалова
Поняття та ознаки економічної злочинності: огляд літератури та проблемні питання 87
Павло Берзін
Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України 90
Сергій Тучков
Характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, що вчиняються шляхом підроблення 96
Михайло Мінаєв
Відповідальність за виготовлення, зберігання та збут самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення 99
Світлана Косенко
Кримінологічна характеристика статевих злочинів, які вчиняються щодо неповнолітніх (за матеріалами анкетування учнів шкіл і ПТУ м. Києва) 103
Юрій Гуцуляк
Оперативно-розшукова діяльність та оперативно-розшуковий процес: взаємозв'язок та співвідношення 107
Антон Сизоненко
Деякі особливості використання доказів, отриманих за кордоном 111
Володимир Федченко
Своєчасне створення слідчої групи та внесення змін до її складу 114
Тетяна Тігова, Лариса Осипчук
Чи є майбутнє у економічних реформ України? 116
Дмитрий Высоцкий
Концептуальные экономико-правовые аспекты инноваций 118
Виталий Захарченко, Наталия Корсикова
Трансформация машиностроительного предприятия путем его реструктуризации 120
Ганна Цірат
Виникнення та розвиток франчайзингу 122

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net