Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2050:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ирина Жилинкова
Договор о предоставлении услуг доступа в Интернет (договор Интернет-провайдинга) 3
Вадим Ігнатенко
Договірні та позадоговірні зобов'язання 7
Борис Лапин
О проблемах кодификации в сфере судебно-гражданской юрисдикции 10
Роман Майданик
Номінальне право власності (цивільно-правові аспекти) 16
Николай Слюсаревский
Имущественный поручитель - залогодатель, устанавливающий залог в обеспечение чужого обязательства 19
Світлана Фурса
Договірні взаємовідносини в сімейному кодексі України та їх вплив на нотаріальний процес 24
Юрій Заїка
Спадкові права «добросовісного» подружжя в недійсному шлюбі 28
Я на Новохатская
Некоторые аспекты правового регулирования имущественных отношений супругов-предпринимателей 31
Ігор Сидоров
Деякі питання вчинення нотаріусами виконавчих написів на опротестованих векселях 35
Костянтин Кошман
Становлення та розвиток стандартизації в Україні 38
Костянтин Пейчев
Поняття земельної ділянки як специфічного об'єкта відчуження 41
Вадим Чепурнов
Щодо питання права власності благодійних організацій 44
Володимир Кравчук
Тактика цивільного процесу: доказування 46
Таїса Цюра
Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів 49
Николай Абрамов
О проекте нового Хозяйственного процессуального кодекса Украины 53
Олексій Лаврін
Захист прав суб'єктів господарювання, його форми та способи 56
Тетяна Крломоєць
Адміністративний примус в Україні: деякі аспекти генези та пріоритетності регламентації 60
Олександр Старцев
Концептуальні засади подальшого розвитку інституту матеріальної відповідальності державних службовців органів виконавчої влади України 63
Роман Хоменець
Окремі аспекти правового статусу іноземців у сфері місцевого самоврядування 67
Володимир Міщенко
Правове регулювання розвитку ринку фінансових послуг на основі електронної комерції 70
Віктор Чернадчук
Бюджетний контроль: поняття та сутність 74
Володимир Темченко
Правові принципи справедливості, єдності приватного та загальносуспільного у власності в ринкових умовах 77
Василий Коростей
Юридическое образование: проблемы и пути решения 82
Галина Тригубенко
Джерела правового нігілізму в сучасній Україні 85
Елла Горян
Роль правової культури в забезпеченні основних прав і свобод людини та громадянина в Україні
Алексей Лукашов
Понятийный аппарат Особенной части уголовного закона и вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования 91
Галина Чеботарева
Торговля человеческими органами и уголовно-правовые проблемы обеспечения безвозмездного донорства органов и тканей 97
Володимир Голубев
Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп'ютерних технологій 101
Володимир Тертишник
Компроміс у кримінальному процесі 107
Володимир Лисенко
Особливості порядку взаємодії податкових органів України з правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки 113
Олександр Омельченко
Попередження та усунення порушень кримінально-процесуального закону як профілактична функція слідчого 116
Валентина Корж
Криминалистическая классификация субъектов организованной преступной деятельности в сфере экономики 119
Анатолій Дмитрієв
Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів в історії міжнародного права 123
Світлана Макуха
Валютна політика України в контексті економічної глобалізації 126
Олександр Логінов
Безпека платіжних систем як складова економічної безпеки України 129
Інна Гончарова
Практичні рекомендації щодо вдосконалення управління холдингом в Україні 133
Рецензії
Юрій Ведєрніков
Ідеї правової держави втілюються в кримінально-процесуальному праві 136

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net