Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2002

Источник № 2051:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Дмитро Лук'янець
Про структуру системи права
Олександр Мурашин
До питання про поняття правового акта 7
Володимир Сщонос
Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху 10
Жанна Завальна
Особливості договору замовлення в авторському праві 14
Ірина Берестова
Суб'єктивне ставлення контрагентів у зобов'язаннях з безпідставного збагачення 17
Сергій Мирославський
Щодо питання про визначення поняття «цінні папери» 20
Микола Старинський
Щодо питання про поняття «вексель» 24
Тетяна Рурська
Деякі аспекти права жінок на особисту недоторканність 27
Александр Чуркин
Общая правовая характеристика биржевых сделок
Дмитрий Бойко
К вопросу о соотношении доменных имен и имен физических лиц 34
Леся Музика
Деякі питання правового режиму об'єктів права комунальної власності 38
Василь Крат
Неустойка. Що переважить: майно або гроші 41
БорисЛапин
О проблемах кодификации в сфере судебно-гражданской юрисдикции 43
Наталія Корчак
До питання про правову природу інституту антимонопольного регулювання 48
Віталій Пашков
Повноваження органів державного контролю стосовно обігу лікарських засобів 52
Владимир Лысенко
Противодействие регистрации фиктивных предприятий (опыт деятельности налоговых органов Российской Федерации) 55
Оксана Шостенко
Основні тенденції виникнення та закономірності розвитку адміністративної юстиції в Україні під час перебув; 59
Андрій Манжула
Деякі аспекти співвідношення органів місцевого управління і органів місцевого самоврядування 63
Василь Черній
Особливості адміністративних правопорушень, які посягають на громадський порядок і громадську безпеку 66
Віктор Чернадчук
Щодо видів бюджетного контролю 68
Світлана Щербак
Юридична природа виконавчого збору у виконавчому провадженні України 72
Олександр Северин
А судді хто? До питання підстав ненарахування пені за порушення термінів зовнішньоекономічних розрахунків 75
Володимир Бриков
Проблеми інформаційного забезпечення боротьби з відмиванням брудних грошей 77
Володимир Приходько
Критерії класифікації джерел банківського права 79
Андрій Цветков
Визначення поняття «видатки бюджету» в теорії фінансового права та законодавстві України 82
Анатолій Ткаченко
Досвід і проблеми правового регулювання діяльності державних кредитних установ на території України у XIX ст. 85
Петро Добродумов
Конституційно-правові основи економічної системи України 88
Еліна Кулага
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ 92
Владислава Завгородня
Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодавства 96
Віта Іващенко
Проблеми правового регулювання боротьби зі злочинами міжнародного характеру 101
Юрій Блажевич
Відмежування міжнародних правопорушень держави від суміжних правових явищ 104
Анатолій Музика, Денис Азаров
Коментар до статей розділу XVI Особливої частини КК України «злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж» 109
Петро Маланчук
Проблеми здійснення захисту особи, яка притягається до кримінальної відповідальності 115
Людмила Соловйова
Недоведеність участі обвинуваченого чи підозрюваного у вчиненні злочину як підстава закриття кримінальної справи 119
Віктор Мікулін, Петро Кубрак
Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування 122
Віктор Сухонос
Наглядова функція прокуратури і забезпечення законності у державному управлінні 124
Микола Погорецький
Об'єкт і предмет прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю 127
Людмила Соколова
Концептуальная модель подготовки специалистов «профи-инвест» (персонифицированный подход) 131
Олена Синкова
Договір на надання бухгалтерських послуг 1 134

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net