Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2052:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ніна Саніахметова, Світлана Мельник
Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб'єкта господарювання на ринку: поняття та види 3
Наталія Корчак
Матеріально-правове значення презумпцій в інституті антимонопольного регулювання 6
В'ячеслав Джунь
Функціональне призначення інституту неспроможності та концептуальні завдання його реформи в Україні 10
Элла Сгара
Мировое соглашение в процедуре санации 13
Святослав Ющенко
Соотношение исполнительного производства с процедурой банкротства 16
Вадим Ігнатенко
Правова кваліфікація відносин, що виникають при проведенні ігор і парі 19
Роман Майданик
Договори, пов'язані з азартними іграми (цивільно-правові аспекти) 24
Николай Слюсаревский
Имущественный поручитель - залогодатель, устанавливающий залог в обеспечение чужого обязательства 27
Владимир Будянский
Распределение прав на объекты интеллектуальной собственности и разработка системы возвратного финансирования научно-технических работ, выполняемых за счет государственных средств 32
Екатерина Кочергина
Организационно-правовая форма юридических лиц: генезис доктрин и подходов 36
Людмила Ігнатюк
Особливості страхового правовідношення в інвестиційній сфері 40
Юрий Лазуренко
Интеллектуальная собственность в информационной сети Интернет 44
Василь Крат
Договір приєднання: реали та перспективи 50
Анатолій Костру б а
Реквізити коносаменту та їх правове значення 51
Ірина Ніжинська
Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України 55
Віктор Новіков
Загальні положення та етапи проведення шпиініішиїл uuumuuuuib 58
Олександр Мурашин
Сучасна юридична наука: проблеми і пріоритети . 62
Володимир Сухонос
Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи 65
Олег Бойко
Юридична природа інституту президентства 69
Андрій Ластовецький
Посилення відповідальності посадових та службових осіб: формування паритетності відносин влади і підприємців 72
Олена Вакалінська
Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства 76
Олександр Онуфрієнко
Правове становище саморегулівних організацій ринку цінних паперів 79
Ірина Шамрай
Особливості та проблеми проходження процедури державної реєстрації банків в Україні 84
Олександр Северин
Відповідальність за правопорушення у сфері валютного регулювання (до питань застосування п. 2 ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів України № 15-93) 86
Дмитро Каменський
Роль і місце державних органів США у протидії податковим правопорушенням 90
Владислав Блажевич
Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків 95
В'ячеслав Хохулях
Об'єкт земельного податку 100
Ірина Серова
Національна політика світових країн по протидії нелегальній міграції у сучасний період 103
Олександр Дудоров
Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті: проблемні питання визначення предмета злочину 107
Людмила Остапенко
Відмежування умисного вбивства від завідомого залишення без допомоги матір'ю своєї новородженої дитини 113
Дмитро Шиян
Позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю: поняття, ознаки, підстави призначення і порядок виконання 118
Владимир Лысенко
Обналичивание денежных средств: криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности 122
Игорь Козьяков
Проблемы прокурорского надзора в сфере банковской деятельности 126
Перелік публікацій за 2002 рік

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net