Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2053:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ніна Саніахметова, Світлана Мельник
Дискримінаційні зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб'єкта господарювання на ринку
Алла Барабаш, Роман Барабаш
Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання 6
Екатерина Дударова
Нотариальная форма договора купли-продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация 10
Роман Майданик
Довірче управління майновим комплексом державного підприємства (цивільно-правові аспекти) 14
Інна Апопій
Нові аспекти укладання договору поставки товарів для державних потреб 18
Віталій Пашков
Окремі правові питання щодо здійснення підприємницької діяльності з реалізації лікарських засобів 21
Тетяна Рурська
Охорона здоров'я та репродуктивні права жінок (цивільно-правовий аспект) 23
Денис Гррбась
Сутність здійснення суб'єктивного цивільного права 27
Анатолій Коструба
Юридична сутність коносаменту
Олександр Виговський
Особливості застави товаророзпорядчих цінних паперів 34
Тетяна Могіліна
Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні 37
Віталій Уркевич
Про деякі правові аспекти виникнення права членства у сільськогосподарських кооперативах 40
Наталія Мельничук
Правові аспекти генно-інженерної діяльності в Україні 42
Богдан Статків
Принципи пенсійного права 44
Ольга Чутчева
Становление системы социальной защиты в Украине (организационно-правовой аспект) 48
Василь Постульга
Дещо про інформаційне право 53
Андрій Манжула
Державна служба в органах місцевого (адміністративно-державного) управління 55
Олександр Онуфрієнко
Регулятивні функції саморегулівних організацій на ринку цінних паперів 58
Сергей Федоров
О проблемах реализации механизма защиты прав налогоплательщиков 60
Олександр Босий
Умови ефективної реалізації фінансово-правових норм 63
Оксана Музика
Проект постанови Пленуму Верховного Суду України доцільно узгодити з положеннями фінансового права 65
Владислав Блажевич
Збалансування місцевих бюджетів та роль міжбюджетних відносин у вирівнюванні місцевих (міських) бюджетів 69
Олександр Дудоров
Заохочувальна норма, передбачена частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу України: до питання про запровадження, тлумачення і застосування 73
Микола Хавронюк
Деякі проблеми встановлення вини 79
Павло Берзін
Об'єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг 87
Борис Леонов
Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз із законодавством ___зарубіжних країн 91
Ганна Бондар
Проблеми взаємодії слідчих правоохоронних відомств при розслідуванні особливо складних злочинів у кредитно-фінансовій та банківській системах 94
Жанна Удовенко
Проблеми ефективності криміналістичного забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві 97
ТарасДунас
Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини та громадянина 100
Юрій Блажевич
Концепції поділу відповідальності держав: міжнародно-правовий аспект 105
Володимир Сухонос
Морально-ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві 109
Ірина Копайгора
Становлення науки трудового права 111
Володимир Головатенко
Гетьман як глава української козацької держави 115
Андрій Хитра
Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму 119
Ігор Бойко
Правове регулювання діяльності вірменських цехових організацій на території Галичини і Поділля (XIV-XVIII ст.) 123
Олена Прутська
Фактор влади в економіці 126
Лариса Синельних
Проблемы занятости в социальной сфере промышленного региона 130
Рустам Аметов
Направления стабилизации сферы материального производства Крыма 134
Игор Гут
Аналіз споживчого середовища як засіб підвищення ефективності збутової політики підприємств 138
Рецензія
Ірина Радіонова

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net