Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2054:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник
Неперевершений майстер судової промови - Федір Плевако (до 161-У річниці з дня народження)
Олена Нагорнюк
Вплив О. Ф. Юстяківського на розвиток соціологічних засад в науці кримінального права 5
Микола Хавронюк
Злочини зі складною виною у Кримінальному кодексі України 9
Павло Берзін
Кримінально-правова кваліфікація дій, пов'язаних з порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва 18
Василь Постульга
Проблеми кримінально-правового захисту інформаційної діяльності 23
Ольга Шаповалова
Шляхи подолання неузгодженостей у цивільному та господарському законодавстві України 25
Ніна Саніахметова, Світлана Мельник
Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання ___монопольним (домінуючим) становищем на ринку 27
Ігор Галіахметов
Проблеми запровадження реєстрації прав власності на підприємство як об'єкт нерухомості 31
Ярослав Сидоров
Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні 34
Андрій Дрішлюк
Агентський договір у цивільному праві України 37
Сергей Васильєв
Иммунитет свидетеля в гражданском судопроизводстве Украины 40
Оксана Клименко
Особливості деліктної відповідальності держави в міжнародному приватному праві 44
Василь Паліюк
Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) 48 Віталій Юркевич Про окремі правові аспекти формування земельного масиву сільськогосподарського кооперативу 52
Віта Іващенко
Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом 55
Олеся Трагнюк
Способи тлумачення судом Європейських Співтовариств установчих договорів ЄС 58
Валентина Корж
Методика доследственной проверки криминалистически значимой информации об экономическом преступлении, совершаемом организованной группой, преступной организацией: сущность, понятие и структура 61
Владимир Лысенко
Криминалистическая характеристика отдельных способов преступной деятельности с использованием фиктивных предприятий 66
Руслан Сербии
Демократичні засади розбудови сильної держави 71
Володимир Сухонос
Суверенітет як територіальний вимір держави постіндустріального суспільства: функціональний та економічний аспекти 75
Дмитро Бочаров
Легальне визначення доказу - дефініція чи конструкція? 77
Олександр Долгий, Микола Недюха, Володимир Гаркуша
Методологічні аспекти оперативно-розшукової діяльності з забезпечення національної безпеки 80
Ігор Бойко
Надання судового самоврядування вірменським поселенням на Прикарпатті (XIV-XVIII ст.) 84
Елена Пастернак
К вопросу о правосубъектности территориальной громады 87
Апсель Адельсентова
Некоторые вопросы взаимодействия Верховной Рады Автономной Республики Крым с органами местного самоуправления 91
Павло Кузьменко
Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадянина за Конституцією України 95
Оксана Домбровська
Забезпечення реалізації суб'єктивного права на життя людини (теоретико-правовий аспект) 98
Тетяна Коломоєць
Система суб'єктів застосування адміністративно-примусових заходів в Україні: орієнтири розвитку у світлі оновлення державно-примусової політики 102
Валерій Колпаков
Правові акти державного управління: поняття, властивості, види 105
Андрій Манжула
Механізм державно-адміністративного управління територіями: правовий аспект 109
Василь Черній
Взаємодія дільничних інспекторів міліції з карним розшуком, ДСБЕЗ, патрульно-постовою службою в роботі по запобіганню правопорушенням, що посягають на громадський порядок 112
Оксана Кузьменко
Актуальні проблеми адміністративного процесу 116
Ганна Остапович
Поняття саморегулівної організації ринку цінних паперів в Україні 119
Анатолій Дутчак
Про деякі питання громадських прав а аспекті податкових правовідносин 123
Евгений Высоцкий, Владимир Фролов, Дмитрий Высоцкий,
Теоретические аспекты инновационной модели развития экономики Украины 127
Олег Бурбело, Сергей Андросов
О необходимости создания консультационных центров оценки кредитоспособности субъектов хозяйствования в Украине 131
Леонід Телятник
Проблеми розвитку теорії аналізу грошового обігу, соціально-правової оцінки та регулювання 134
Рецензія
Анатолій Довгерт
Україна-Євросоюз

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net