Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2056:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник
Юридичні афоризми - вершина красномовства 3
Олена Кібенко
Чи можна визнати недійсними рішення установчих зборів акціонерного товариства 5
Олег Подцерковный
Правовая природа отношений в сфере государственного заказа 8
Ирина Коваль
Копирование внешнего вида изделия конкурента 11
Гульнара Джумагельдієва
Щодо окремих питань правового регулювання вартості залізничних перевезень вантажів 14
Александр Любчик
Проблемы правового регулирования газосбережения и газоснабжения в Украине 16
Богдан Дерев'янко
Щодо необхідності створення промислово-фінансових груп ___(економіко-правові аспекти) 20
Олександр Безух
Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції 24
Олег Шеремет
Деякі аспекти діяльності повних товариств в Україні 28
Віталій Пашков
Специфіка підприємницьких договорів у сфері реалізації лікарських засобів 31
Марія Сисоєнко
Особисті немайнові права за новим цивільним законодавством України 34
Світлана Хєда
Особливості правового становища представництв іноземних компаній в Україні 37
Ірина Ніжинська
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) 40
Руслан Колосов
Право сумісництва комісіонера 43
Анатолій Коструба
Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті 46
Вікторія Мілаш
Деякі кваліфікаційні ознаки обставин, що вводять у дію захисні застереження 50
Тетяна Курман
Удосконалення механізму ціноутворення в АПК як засіб державної підтримки аграрних товаровиробників 53
Олександр Северин
Верховенство «доцільності»? 56
Роман Усенко
Штраф і пеня в податковому та цивільному праві: порівняльний аналіз 58
Тетяна Коломоєць
Адміністративний примус у законодавстві України: деякі недоліки закріплення та можливі шляхи усунення їх 62
Оксана Горбач
Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх 66
Андрій Манжула
Регіональне управління економікою: адміністративно-правовий аспект 69
Сергій Мосьондз
Роль міграції в розвитку українського суспільства 72
Дмитрий Высоцкий
Влияние коррупции в системе науки и образования на инновационную ___деятельность 77
Роман Кукурудз
Проблеми правового регулювання виконання рішень ___Конституційного Суду України 80
Ірина Осика
Правова культура законодавця та критерії оцінки правових норм, що видаються 83
Максим Шевердін
Роль прямих та непрямих податків у фінансовій системі УСРР ___в період нової економічної політики (1921-1929 pp.) 87
Микола Сорочинський
Кримінальне право та попередження відпливу капіталу за кордон 91
Борис Леонов
Особливості об'єктивної сторони складу злочину «бездіяльність військової влади» 94
Сергій Тучков
Проблеми кваліфікації використання завідомо підробленого документа підроблювачем 98
Павло Сердюк
Кіберпростір і дія закону про кримінальну відповідальність у просторі 101
Світлана Косенко
Поняття кримінологічної характеристики статевих злочинів щодо неповнолітніх 104
Віктор Крижанівський
Презумпція невинуватості в системі принципів кримінального процесу України, Польщі та США 106
Олег Степанов
Належність як один із критеріїв оцінки доказів 110
Максим Орлов
Кримінально-правова реституція як одна з форм відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди 113
Максим Смирнов
Применение видеосвязи как мера обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию, и возможность реализации в уголовном судопроизводстве права конфронтации 117
Сергій Климчук
Процесуальна регламентація застосування фотозйомки ___та відеозапису в ході слідчої дії 121
Андрій Ластовецький
Зміст і спрямування державного регулювання підприємництва за умов перехідної економіки в Україні 125
Олена Синкова
До проблеми правового регулювання діяльності бухгалтерської фірми 13
Петро Мазурок
Адаптаційні особливості суб'єктів ринку праці в умовах трансформації економіки України 133
Рецензія
Володимир Тертишник
Нова книга російських учених-юристів у рік Росії в Україні - одне з найпопулярніших видань

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net