Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2057:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник
Юридичні прислів'я - вказівні пальці юриспруденції
Елена Кибенко
К вопросу о признаках юридического лица: доктрина «поднятия корпоративного занавеса» в Великобритании 4
Олег Подцерковный
Нормы Гражданского и Хозяйственного кодексов о вещных правах требуют усовершенствования 8
Богдан Дерев'янко
До питання про порядок створення промислово-фінансових груп 12
Вадим Ігнатенко
Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань 17
Йосип Васькович
Особливості вивчення цивільного права студентами юридичних інститутів та факультетів 21
Олена Антонюк
Заходи самозахисту цивільних прав та інтересів 23
Руслан Колосов
Способи формування і види комісійної винагороди 28
Ярослав Сидоров
Правовий статус сторін у договорі франчайзингу 31
Олександр Виговський
Заставний індосамент у вексельному праві: проблемні питання 35
Павло Кузьменко
Поняття, основні риси та класифікація обмежень особистих конституційних прав і свобод людини 40
Дмитрий Высоцкий
Коррупция на пути развития инновационной деятельности в Украине 44
Андрій Баб'як
Особливості строків проваджень у справах про адміністративні правопорушення 49
Ян Берназюк
Податкова порука та банк-поручитель - нові інститути в системі права України
Олександр Дудоров, Дмитро Каменський
Відповідальність за неподання податкової декларації і навмисну несплату податків за федеральним законодавством США 58
Віта Іващенко
Роль організації об'єднаних націй у розвитку міжнародного кримінального права 63
Людмила Остапенко
Проблемні питання кваліфікації умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони 67
Сергій Дьоменко
Поняття вимагання за Кримінальним кодексом України та його відмінність від чинного раніше законодавства 71
Михайло Акімов
Порівняльний аналіз відповідальності за захоплення заручників за кримінальним законодавством деяких країн 75
Павло Коваленко
Ретроспективний аналіз українського та світового досвіду боротьби з шахрайством з фінансовими ресурсами на транснаціональному рівні 79
Іван Богатирьов
Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) 84
Тетяна Барабаш
Предмет доказування в кримінальному процесі: гносеологічний аспект 88
Максим Смирнов
Применение средств видеосвязи при оказании правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества 92
Юрій Гуцуляк
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та залучаються до здійснення завдань оперативно-розшукової діяльності 96
Петро Маланчук
Деякі пі*тання проблеми реалізації конституційного принципу забезпечення підозрюваного, обвинуваченому, підсудному права на захист у кримінальному процесі України 100
Олег Кобилянський
Захист цінних паперів і документів суворого обліку та звітності від підроблення 104
Валентин Богунов
Протоколювання та звукозапис: співвідношення функцій 108
Ірина Серова
( Система та функції міжнародних організацій відносно протидії нелегальній міграції 113
Ірина Осика
Правова культура в економічному житті суспільства 118
Галина Миронова
Філософсько-правова парадигма ринкової трансформації в Україні: досвід використання веберівськоТ методології 122
Андрій Ластовецький
Державне регулювання у ринковій економіці (досвід промислове розвинених країн) 126
Марія Пастернак
Проблеми і перспективи розвитку лізингових відносин в Україні як інструмента фінансування розвитку підприємництва 131
Марія Лищишин
Проблеми захисту в Україні інтелектуальної власності 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net