Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2058:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Андрій Ластовецький
Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку
Елена Зельдина
Льготные режимы в специальных экономических зонах (СЭЗ) и на территориях приоритетного развития (ТПР): проблемы и пути решения 6
Богдан Дерев'янко
Необхідність підтримки вітчизняного великого бізнесу 11
Юрій Заїка
Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України 15
Марія Колонтирська
Удосконалення законодавства про закупівлю за державні кошти 18
Ірина Берестова
Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України 21
Ганна Чурпіта
Право автора на збереження цілісності твору образотворчого мистецтва 24
Богдан Статків
Види матеріального забезпечення непрацездатних за сімейним законодавством 28
Алла Беляева
Свобода вибору форми та оформлення зовнішньоекономічного контракту 33
Константин Гусаров
Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции 37
Марина Смолярова
Історичний розвиток конкурсного відбору науково-педагогічних працівників 41
Оксана Кузьменко
Проблеми реформування адміністративного права 44
Валерій Колпаков
Адміністративне правопорушення (проступок): поняття і співвідношення з іншими деліктами 47
Ирина Данильева
Государственная служба и политика: природа взаимоотношений 52
Ганна Гулєвська
Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальною діяльністю та пріоритети запозичення в Україні 57
Сергей Федоров
Диспозиция как элемент структуры ф»нансова»прввявоі*наріуи| 62
Людмила Чуніхіна
Історія та досвід запровадження фінансового контролю за фінансовими операціями з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, у зарубіжних країнах 66
Вікторія Філатова
Деякі питання правового регулювання використання надр для геологічного вивчення 70
Сергей Бахин
Интегральные конвенции как способ унификации национального законодательства 73
Елена Киевец
Роль международных специализированных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) 79
Юрій Барабаш
Принципи парламентського контролю 82
Андрій Ришелюк
Про деякі проблеми визначення грошових величин у тексті Кримінального кодексу України 86
Юрій Пономаренко
Вплив Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків на національний кримінальний закон України 89 Олександр Дудоров Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 93
Павло Берзін
Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської діяльності 98
Володимир Лисенко
Організаційні і тактичні основи виявлення злочинів, які входять до підслідності податкової міліції 104
Олена Гула
Поняття методу дослідження речових доказів'у судовій експертизі та класифікація їх 108
Людмила Дунаєвська
Криміналістична характеристика злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги 112
Олег Кобилянський
Сучасний стан і перспективи дослідження документів із спеціальними засобами захисту від підроблення 116
Олександр Бугаков
Співвідношення оперативно-розшукових матеріалів і доказів у кримінальному процесі 120
Сергій Заїка
Поняття та значення строків у кримінальному процесі 125
Володимир Бабенко
Деякі питання прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні 13
Микола Кобилецький
Суд і судочинство у селах німецького (Магдебурзького) права Галичини (XIV-XVIII ст.) 133
Альбіна Атавова
Перспективи використання внутрішніх джерел інвестицій в Україні 138
Гульнара Джумаїельдиева
К вопросу о современном тарифообразовании на рынке коммунальных услуг 142
Тетяна Шведчикова
Роль інформації в сфері товарного обігу 145
Рецензія
Ірина Бойчик
Фундаментальне й актуальне видання

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net