Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2059:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Тетяна Кравцова
Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності
Андрій Ластовецький
Удосконалення дозвільно-реєстраційних процедур щодо підприємництва у ракурсі адміністративної реформи 7
Марина Уткіна
Кредитна політика вантажних АТП 12
Тетяна Шведчикова
Оцінка правового поля функціонування сфери товарного обігу в Україні 15
Тетяна Харченко
Новітні тенденції у сфері якості 19
Денис Бердников
Предпосылки возникновения венчурного капитала и возможность его применения в Украине 23
Олена Синкова, Ганна Петренко
До проблеми правового регулювання бухгалтерського і податкового обліку 27
Вадим Ігнатенко
Правова характеристика відносин, що виникають із заповідального відказу і заповідального покладення 31
Олена Шевченко
Заповіт як підстава спадкування 36
Олена Єременко
До питання про державну реєстрацію юридичних осіб 40
Алла Беляева
Межі дії принципу свободи договору в сфері зовнішньоекономічної діяльності: поняття, вираження, походження 45
Олена Гріненко
Новий погляд на захист прав громадян України щодо вчинення нотаріальних дій за кордоном 48
Сергій Кузьменко
Подальші перспективи розвитку інституту підвідомчості 51
Віталій Уркевич
До питання про правову сільськогосподарського кроперати6у
Костянтин Пейчев
Правове регулювання державной
Наталія Філик
Громадянське суспільство та проблема захисту прав людини 61
Євген Курінний
Етапи формування об'єкта адміністративного права 65
Юрій Корнєєв
Поняття особистої безпеки працівників податкової міліції 68
Ирина Данильева
Роль субъектов политики в генезисе государственного аппарата Украины 72
Леся Музика, Оксана Музика
Проблеми єдності та протилежності місцевих бюджетів і територіальних громад 77
Олександр Дудоров
Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 81
Олена Бахуринська
До питання про потерпілого від порушень вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) 85
Олег Процюк
Контрабанда культурних цінностей: проблеми кваліфікації 89
Віталій Щавінський
Особливості встановлення предмета незаконної емісії цінних паперів 92
Олександр Сльота
Загальна характеристика жертви розбещення неповнолітніх 95
Володимир Тертишник
Проблеми процесуальної форми затримання особи у кримінальному процесі 99
Еліна Манівлець
Деякі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства України 104
Володимир Голубев
Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні комп'ютерних злочинів 107
Валентина Корж
Психолог-криминалист на досудебном следствии: организационные, процессуальные и криминалистические вопросы 112
Микола Кобилецький
Асесорський суд (1537-1795) 114
Анатолій Мосьондз
Вітчизняний досвід законодавчого регулювання ефективності управління кредитними спілками 118
Ірина Петрова
Вимоги, пред'явлені до нормативно-правових актів МВС України 122
Руслан Іванюк
Практично-прикладне значення методу аналізу документів при дослідженні проблем законності та правопорядку 126
Игорь Мартыненко
Охрана подводного культурного наследия в конвенциях и рекомендациях ЮНЕСКО 130
Николай Абрамов
О несогласованности вопроса о праве коллективной собственности во вновь принятых гражданском и хозяйственном кодексах 135
Рецензія
Микола Мельник, Микола Хавронюк
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності:

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net