Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2060:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник
Мова і стиль юридичних документів
Олена Мельник
Договори у сфері інтелектуальної власності за новим Цивільним кодексом України 8
Петр Гуйван
Стандартный договор и его место в регулировании договорных отношений 10
Олександр Пунда
Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України 14
Юрій Заїка
Особливості спадкування окремих видів майна 18
Ольга Міхно
Припинення та розірвання цивільно-правового договору: співвідношення понять 21
Марина Стаматіна
Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України 25
Поліна Лютікова
До питання про предмет договору на надання інформаційних послуг 29
Ігор Галіахметов
Концептуальні положення про підприємство в умовах розвитку цивільного права 32
Людмила Кондратьева
Особливості підвідомчості справ, що виникають із сімейних правовідносин з участю неповнолітніх 37
Сергій Кузьменко
Особливості визначення питання підвідомчості по спорах за позовами про звільнення майна з-під арешту в органах цивільної юрисдикції 40
Світлана Фурса, Олена Евтушенко
Особливості приведення до виконання рішень іноземних судів і арбітражів 43
Юрій Притика
Арбітраж у Франції: історія та сучасність 47
Світлана Хєда
Особливості правового положення товариства з обмеженою відповідальністю (порівняльно-правові аспекти) 51
Ольга Шаповалова
Сквозные функции хозяйственн] трансформации экономики 54
Олександра Трофімова
Страхування лізингових операцій (господарсько-правовий аспект) 59
Олександр Герасцменко
До питання про забезпечення виконання господарських зобов'язань з реалізації продукції 63
Оксана Медведева
Відмінність концесії від оренди державного і комунального майна за законодавством України 65
Вадим Бабаев
Виды объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности 68
Алла Земко
Соціально-економічні завдання підсобних виробництв і промислів сільськогосподарських підприємців 72
Валерий Лазор
Правовые проблемы совершенствования порядка разрешения коллективных трудовых разногласий 74
Олег Орловський
Проблеми становлення та розвитку в Україні законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 78
Тетяна Кравцова
Адміністративно-правові засоби забезпечення ефективності нормативно-правових актів, регулюючих підприємницьку діяльність 82
Максим Комашко
Проблемні питання законодавчого регулювання взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування у місті Києві 86
Леся Савченко, Віктор Білоус
Функції Міністерства фінансів України як органу, що здійснює фінансовий контроль 89
Віктор Чернадчук
Щодо визначення поняття «бюджетний процес» 93
Сергей Федоров
О гипотезе финансово-правовой нормы 96
Володимир Сихонос
Політичний вимір держави постіндустріального суспільства методологічний аспект 100
Валентина Кравчук
Місце і роль громадських організацій у громадянському суспільстві 102
Віра Гутьєва
Рецепція емфітевзису в праві України 105
Айсель Адельсеитова
Особенности правового регулирования деятельности Верховной Рады автономной республики Крым 111
Антон Иікітін
Критерії визначення організованої злочинності у контексті філософсько-правових оцінок 114
Євгеній Фесенко
Незаконне поводження з предметами, які можуть бути сировиною або. технологічними компонентами для виготовлення наркотичних засобів (проблеми кваліфікації) 118
Людмила Левицька
Об'єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх 121
Людмила Чуніхіна
Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом як запобіжний засіб боротьби з організованою злочинністю 125
Оксана Сіренко
Роль потерпілого в генезисі злочинності неповнолітніх 130
Валентина Корж, Дмитро Заяць
Перевірка показань на місці: криміналістична сутність, поняття та законодавче визначення 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net