Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2061:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олексій Костусєв
Антимонопольно законодавство та конкурентні органи країн СНД
Лілія Пан
Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах 8
Володимир Король, Василь Довгалюк, Юрій Ярмоленко
Оптимізація податкових перевірок як механізм удосконалення повернення ПДВ експортерам ' 12
Андрій Ластовецький
Спрощення комплексу дозвільно-реєстраційних процедур держави щодо підприємництва 17
Ніна Голошубова
Стратегічні напрями розвитку оптової торгівлі споживчими товарами 22
Владимир Кашпоров
Особенности развития инфраструктуры на территориях приоритетного развития 26
Олена Синкова
Внутрішній ризик у господарській діяльності: правове регулювання і облік 28
Василий Коростей
Как обеспечить эффективность хозяйственного и гражданского законодательства 31
Оксана Мозговая, Светлана Грекова, Вадим Зеленый
Правовые аспекты осуществления основных операций с корпоративными акциями 34
Людмила Микитенко
Правове регулювання реклами та рекламної діяльності: проблеми теорії 37
Олександр Яковлев
Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом Трудового кодексу України 41
Владимир Новицкий
Проблемы применения встречного иска в хозяйственном процессе 44
Максим Комашко
Особливості взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: засади науково-правового тлумачення 49
Роман Усенко
Проблеми юридичні)! ШДІІиуШллвиииі лв І имввядрШЬння у сфері оподаткування йа.^а^Щ^^І^П^тковогоІодексу України) 52
некоторых особенностях контрольно-налоговых правоотношений 56
Андрій Ковальчук
Грошово-кредитна сфера як об'єкт правового регулювання 64
Володимир Сухонос
Соціально-економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві 68
Наталія Філик
Власність і громадянське суспільство в Україні: основні проблеми і шляхи їх вирішення 71
Сергій Коталейчук
Теоретико-правові засади діяльності правоохоронних органів щодо гарантування прав і свобод неповнолітніх 75
Лілія Радченко
Деякі правові питання ведення господарської діяльності представництвами іноземних юридичних осіб в Україні 79
Олександр Пунда
Перспективи договірного регулювання донорства крові та її компонентів 84
Алексей Соловьев
Некоторые аспекты правового режима имущества юридических лиц, созданных профсоюзами Украины 87
Алла Беляева
Свобода зміни чи розірвання зовнішньоекономічного контракту 91
Катерина Пікінер
Загальна характеристика суб'єктивних цивільних прав 94
Олена Антонюк
Право на самозахист учасників цивільних правовідносин - ще один крок у напрямі ствердження людини найвищою соціальною цінністю 98
Віталій Пашков
Положення Кабінету Міністрів України «Про зміст та порядок укладення договору (контракту) на сплатну реалізацію лікарських засобів»: необхідність розробки та впровадження 103
ВалерийЛазор
Сфера юрисдикции суда в трудовых отношениях: проблемные вопросы 107
Сергій Сільченко
Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій 111
Наталія Гуторова
Проблеми депеналізації злочинів проти державних фінансів 114
Наталія Маслак
Чи потребують змін положення КК щодо відповідальності за готування до злочину? (за матеріалами опитування експертів - практичних працівників 119
Олексій Тимчук
Концепції причинного зв'язку в західній кримінально-правовій науці 122
Володимир Тертишник, Олександр Тертишник
Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства 125
Ірина Лєшукова
Кримінально-процесуальні проблеми взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн СНД у боротьбі зі злочинними співтовариствами 129
Максим Смирнов
Процесуальні особливості проведення трансграничних обшуків і вилучення інформації, переданої через телекомунікаційні мережі 133

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net