Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2062:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Валентин Мамутов, Леонид Савельев
Нужна ли и легитимна ли коллективная собственность? 3
Олександр Віхров
Правове регулювання відносин на ринку послуг мобільного зв'язку 6
Олена Синкова
Зовнішній ризику господарській діяльності: правове регулювання і особливості обліку 10
Ирина Коваль
О развитии порядка защиты от недобросовестной конкуренции 14
Олег Шеремет
Правове положення повних товариств та товариств з додатковою відповідальністю 17
Анна Чучковська
Проблеми державного регулювання діяльності провайдерів сертифікаційних послуг в Україні 21
Марія Лищишин
Створення конкурентоспроможних товарів і технологій на основі винаходів в умовах ринкової економіки України 27
Денис Бердников
Основные направления государственного воздействия на становление и развитие рынка венчурного капитала 30
Віталій Уркевия
Про правову природу неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу 34
Володимир Єрмоленко
Проблеми укладання договорів оренди майнових паїв аграрними підприємствами 37
Ирина Бирюкова
Правовые основания учета экологического фактора при приватизации объектов повышенной опасности 42
Валерій Колпаков
Досвід Росії і Казахстану щодо реформування законодавства про адміністративну відповідальність 44
Олена Губрієнко
Принципи державного управління: дискусійні питання визначення поняття та їх системи 48
Оксана Кузьменко
Місце дисциплінарних проваджень в адмжютратмвнд-щэоуесуальному праві 52
Тетяна Познякова
Характерні риси та особливості понятійно-категорійного апарату бюджетного права 57
Ян Верназюк
Податково-правовий статус національного банку України 60
Оксана Музика
Бюджетні субсидії як джерело доходів місцевих бюджетів (порівняльно-правовий аспект) 64
Наталія Корчах
Соціально-правова природа відповідальності в інституті антимонопольного регулювання 67
Володимир Сухонос
Публічний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект 72
Олександр Долгий
Класифікація інформації: зв'язок із забезпеченням безпеки працівників державної податкової служби 75
Тетяна Подковенко
Законодавча діяльність директорії 80
Олег Марцеляк
Основні елементи конституційно-правового статусу омбудсмана 85
Виктория Баранкова
Функции нотариальной деятельности 89
Ольга Міхно
Припинення цивільно-правового договору через неможливість його виконання 92
Ірина Берестова
Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань 96
Катерина Апанасенко
Правове регулювання оренди основних фондів 100
Ірина Бейцун
До питання про концепцію об'єднання юридичних осіб у праві України та європейських країн 104
Олександра Кармаза
Законодавче врегулювання колізійних питань спадкових правовідносин 108
Александр Брылев
Привилегированные морские требования 110
Ернест Грамацький
Укладення договору зберігання за новим цивільним кодексом України 114
Наталія Гуторова
Щодо ефективності застосування майнових покарань за злочини проти державних фінансів 119
Володимир Тертишник
Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід та актуальні проблеми сьогодення 122
Максим Смирнов
Применение видеоконференцсвязи при получении доказательств по уголовным делам в порядке оказания взаимной правовой помощи (процессуальные особенности) 127
Володимир Клочков
Розмежування об'єкта і предмета прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та громадянина 132
Анкета 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net