Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2003

Источник № 2063:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Тетяна Кравцова
Юридична природа правових норм, що регулюють відносини у сфері державного регулювання господарської діяльності
Анна Чучковська
Форма господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку, зокрема через Інтернет 8
Тетяна Степанова
Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві 12
Володимир Єрмоленко
Проблеми укладання договорів оренди із спілкою співвласників майнових паїв 16
Петро Філюк
Правові проблеми захисту приватної власності на землю 20
Володимир Пушай
Переведення боргу за договором: новий Цивільний кодекс України і судова практика 23
Лариса Кінащук
Особливості проведення страхування співробітників правоохоронних органів в Україні та за кордоном 27
Олександр Рогач
Притриманая як спосіб забезпечення виконання зобов'язань 31
Віталій Васильченко
Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості 34
Ірина Боровська
Цивільно-правові відносини, пов'язані з реалізацією права на безпечне для життя і здоров'я довкіл^-- право на безпечні продукти споживання 38
Дмитро Сахарук
Поняття та види форми правочину 43
Іван Калаур
Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних оспорюваних договорів 48
Михайло Кубах
Необхідність удосконалення законодавства України щодо охорони фірмових найменувань 52
Галина Миронова
Предпринимательство как социокультурный феномен 56
Наталія Філик
Особливості становлення громадянського суспільства в сучасному світі: компаративістський підхід (аналіз) 61
Валентина Кравчук
Держава і молодіжні організації в громадянському суспільстві 65
Олег Марцеляк
Гарантії діяльності омбудсмана: національна практика та зарубіжний досвід 68
Айсель Адельсеітова
Основні напрями контрольної діяльності Верховної Ради Автономної республіки Крим 72
Ольга Абрамова
Конституційне право на житло 75
Тетяна Коломоєць
Ефективність адміністративного примусу - обов'язкова умова икористання його потенціалу 78
Євген Курінний
Державне управління: оновлений погляд на визначення категорії 82
Оксана Музика
Правові основи надання субвенцій місцевим бюджетам України 86
Світлана Павлиш
Форми сприяння консула у випадку арешту або затримання українських суден та моряків 90
Богдан Сташків
Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття .структура, види 95
Віта Іващенко
Проблеми боротьби з торгівлею жінками та дітьми в Україні 99
Олександр Єрмак
Проблеми кваліфікації дій службової особи, пов'язаних із створенням, керівництвом та участю у злочинній організації 103
Павло Берзін
Визначення складу і розміру матеріальної шкоди при незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та кваліфікованого зазначення походження товару 106
Володимир Голубев
Теоретичні питання криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері використання комп'ютерних технологій 111
Олег Кобилянський
Методичні особливості та техніко-криміналістичні засоби дослідження документів, що мають спеціальні засоби захисту
Людмила Нечипорук
Проблемы капитализации страхових компаний в Украине 119
Юрій Корнєв
Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу 123
Людмила Мартинюк
Обґрунтування вибору конкурентних стратегій підприємствами у секторі малого бізнесу 127
Марія Лищишин
Механізм державного управління інтелектуальною власністю в міжнародній торгівлі 131
Рецензія
Борис Поляков
Розвиток податкової системи України 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net