Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2064:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Тетяна Кравцова
Здійснення принципів правової держави як засіб вдосконалення державного регулювання господарської діяльності
Максим Шевердін
Промислове оподаткування в період непу (1921-1929 pp.): правова характеристика 8
Тетяна Коломоєць
Щодо питання визначення мети адміністративного примусу в публічному праві України 12
Євген Курінний
Система владних форм безпосередньої реалізації складових об'єкта адміністративного права 16
Ганна Гулєвська
Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні 20
Таміла Грица
Засади, форми, технології побудови системи підготовки кадрів поліції розвинутих зарубіжних країн 25
Лариса Кінащук
Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні 28
Ігор Безклубий
Правова природа банківських процентів 31
Віталій Цимбалюк
Питання інформатизації податкового планування суб'єктів підприємницької діяльності (організаційно-правовий аспект) 35
Віталій Печу ляк
Проблеми нормативного закріплення державної податкової політики в Україні 38
Микола Галянтич, Віталій Махінчук
Реалізація права на житло - як особисте немайнове благо 43
Олександр Пунда
Перспективи правового регулювання пересадки органів і тканин від мертвого донора 47
Ярослав Сидоров
Договір комерційної концесії: аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні 51
Віталій Кучер
Поняття реституції в ко гітексті нового цивільного законодавства України 55
Світлана Вишновецька
Трудові правовідносини як об'єкт дослідження науки трудового права 60
Віталій Уркевич
Про окремі правові аспекти земельних відносин в особистих селянських господарствах 64
Сергей Елькин
Проблемы определения объектов сохранения растительного мира как части биоразнообразия согласно законодательству Украины 66
Геннадій Чапала
Природа місцевого самоврядування як концептуальна основа форм його реалізації 71
Борис Баб in
Особливості конституційно-правового статусу корінних нечисленних народів Російської Федерації 76
Олексій Тимчук
Суб'єктивна сторона залишення в небезпеці 80
Михайло Мінаєв
Деякі логіко-граматичні особливості формулювання диспозицій статті 204 кримінального кодексу України та їх вплив на кримінально-правову кваліфікацію 84
Віталій Щавінський
Проблемні аспекти встановлення шкоди, заподіяної шляхом незаконної емісії цінних паперів 89
Оксана Сіренко
Заходи віктимологічної профілактики злочинності неповнолітніх 92
Володимир Тертишник, Віталій Васильченко
Проблеми захисту честі і гідності людини та відшкодування моральної шкоди у сфері правосуддя 96
Тетяна Барабаш
Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 101
Тетяна Данченко
Застава: історія розвитку та проблеми застосування 106
Максим Смирное
Застосування іноземного кримінально-процесуального права при наданні взаємної правової допомоги по кримінальних справах 109
Валентин Богунов
До питання про порядок застосування звукозапису при проведенні слідчих дій 113
Віктор Городовенко
Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади 118
Людмила Нечипорук, Диана Кондратенко
Экономическая реальность долгосрочного страхования жизни в Украине 122
Юлія Борхаленко
Аналіз і прогнозування цін на ринку зернових культур України 126
Перелік публікацій за 2003 рік 129

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net