Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2065:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Ірена Тімуш
Поняття ризикового договору в цивільному праві 65
Олександр Великорода
Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД 67
Микола Я синок
Судовий наказ у цивільному судочинстві
Людмила Панова
Доктринальное толкование: филологический аспект гражданско-правового понятия «бездокументарные ценные бумаги» 73
Володимир Ліпкан
Проблеми визначення функцій системи забезпечення національної безпеки України 75
Юрій Сокур
Правове регулювання торгівлі як одна з передумов економічної незалежності держави (на прикладі чумацького промислу в Україні) 79
Михайло Цимбалюк
Особистість як головна умова існування громадянського суспільства 82
Віта Іващенко
Проблеми правового регулювання боротьби з піратством 85
Юлія Біла
Соціально-психологічний аспект особистості в злочинній групі 88
Роман Вереша
Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять 91
Людмила Левицька
Віктимність неповнолітніх як чинник детермінації насильницьких ЗЛОЧИНІВ 95
Юрій Соцький
Товариство опіки про тюрми, його роль та місце в пенітенціарній системі Російської' імперії 100
Олена Белькова
Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе, членів сім'ї та близьких родичів 102
Віктор Барилюк
Прискорене провадження у кримінальному процесі: шляхи удосконалення 106
Сергій Оверчук
Спеціальна та персональна підсудність в аспекті принципу рівності громадян перед законом і судом 110
Максим Смирнов
Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах 115
Ярослав Педик
Основні аспекти розвитку прокуратури як правоохоронної системи 120
Антоніна Орел, Людмила Чеснакова
Методичне забезпечення інвестиційної діяльності автотранспортних ПІДПРИЄМСТВ 125
Юрій Уманців
Активізація процесів злиття та поглинання як чинник глобалізації СВІТОВОЇ еКОНОМІКИ 129
Наталія Ткаченко
Систематизація особливостей портфельного інвестування страховими компаніями 132

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net