Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2066:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Ротань
Застосування Цивільного та Господарського кодексів України (Коментар до ст. 9 ЦК і ст. 4 ГК)
Марія Братасюк, Вікторія Череватюк
Право як засіб трансформації влади в явище культури 8
Сергій Сас
Законодавча процедура парламентів світу: порівняльно-правовий аналіз норм регламентів 13
Олег Марцеляк
Колегіальні омбудсманівські служби 18
Владимир Клочков
Взаимодействие генеральной прокуратуры Украины с Верховной Радой Украины по охране и защите прав и свобод человека и гражданина 22
Микола Галянтич, Віталій Махінчук, Надія Задорожна
Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми статусу та правового регулювання діяльності 25
Олег Подцерковный
О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации 31
Римма Мосейчук
Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств 36
Віталій Яроцький
Правовідносини, які виникають з приводу цінних паперів, як елемент механізму цивільно-правового регулювання 42
Євген Рябоконь, Ярослав Турлуковський
Проблеми і перспективи правового регулювання спадкових відносин після смерті засновника приватного підприємства 46
Тетяна Суярко
Управління нерухомістю: деякі цивільно-правові аспекти 50
Олександра Яворська, Роман Сивий
Проблеми правосуб'ектності закритих акціонерних товариств: чинне та нове цивільне законодавство 54
Петро Філюк
Захист прав власників орендованих земельних ділянок 62
Олександр Браніцький
Правове становище спеціалістів сільського господарства:
Віктор Щербина
Юридичний інструментарій охоронної функції трудового права 69
Леся Савченко, Ірина Сікорська
Особливості контролю за дотриманням бюджетного законодавства на першій стадії бюджетного процесу 72
Марія Золотарьова
Планові та позапланові перевірки державних податкових інспекцій: недоліки в законодавчому регулюванні та шляхи їх виправлення 76
Микола Старинський
Проблеми правового регулювання конвертованості валюти 81
Віталій Печуляк
Система податкових органів України та їх місце в контексті здійсненІ ня ад м і н істрати внрї реформ и 84
Віталій Цимбалюк
Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) 88
Лариса Кінашук
Організація та правове забезпечення соціального захисту в органах внутрішніх справ України 92
Ольга Ковітіді
Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх 96
Юрій Соцький
Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт 101
Олександр Дудоров
Кримінально-правова оцінка зловживань податкових агентів 103
Дмитро Каменський
Несплата податків із доходів найманих працівників як злочин за федеральним законодавством США 109
Борис Леонов
Аналіз практики застосування законодавства про відповідальність за бездіяльність військової влади 111
Костянтин Оробець
Нормативний статус помилки у кримінальному праві: компаративний аналіз 117
Володимир Лисенко
Теоретичні основи тактичних операцій та їх проведення на початковому етапі розслідування податкових злочинів 120
Вікторія Глущенко
Застосування судової експертизи при розслідуванні злочинних порушень авторського та суміжних прав 125
Александр Задоромсный
Особенности тактики допроса лиц, обладающих специальными знаниями, по делам об уклонении от уплаты налогов 128
Ніна Трішкіна
Критерії та показники оцінки оптимальности товарної політики оптових підприємств • 133

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net