Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2067:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Ротань
Застосування Цивільного та Господарського кодексів України (Коментар до ст. 9 ЦК і ст. 4 ГК) 3
Марія Братасюк, Вікторія Череватюк
Право як засіб трансформації влади в явище культури 8
Сергій Сас
Законодавча процедура парламентів світу: порівняльно-правовий аналіз норм регламентів 13
Олег Марцеляк
Колегіальні омбудсманівські служби 18
Владимир Клочков
Взаимодействие генеральной прокуратуры Украины с Верховной Радой Украины по охране и защите прав и свобод человека и гражданина 22
Микола Галянтич, Віталій Махінчук, Надія Задорожна
Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми статусу та правового регулювання діяльності 25
Олег Подцерковный
О необходимости согласования юридических и экономических аспектов корпоратизации 31
Римма Мосейчук
Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств 36
Віталій Яроцький
Правовідносини, які виникають з приводу цінних паперів, як елемент механізму цивільно-правового регулювання 42
Євген Рябоконь, Ярослав Турлуковський
Проблеми і перспективи правового регулювання спадкових відносин після смерті засновника приватного підприємства 46
Тетяна Суярко
Управління нерухомістю: деякі цивільно-правові аспекти 50
Олександра Яворська, Роман Сивий
Проблеми правосуб'ектності закритих акціонерних товариств: чинне та нове цивільне законодавство 54
Анатолій Сіренко
Деякі питання, що виникають у зв'язку з охороною авторського права при передачі масової інформації та телепередач по кабелю 57
Дарья Рева
К вопросу об объекте контрольно-налогового правоотношения 59
Віталій Васильченко
Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством 63
Дмитро Бойко
Деякі колізійні питання зовнішньоекономічних угод дро реєстрацію* доменних імен 66
Світлана Вишновецька
Поняття та особливості трудових процесуальних відносин 71
ФІЛОСОФІЯ ПРАВД
Олексій Журавка
Взаємозв'язок релігії і права та духовні засади викладання юридичних дисциплін 75
Галина Лаврик
Церковні і релігійні організації як суб'єкти цивільно-правових відносин Радянській Україні доби непу 77
Михайло Никифорак
Правові основи податкової справи на Буковині у 1774-1918 pp. 81
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
Борис Бабін
Кваліфікуючі критерії етносів, які прагнуть до набуття статусу корінних народів України 84
Ольга Ковітід
Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів 89
Микола Хавронюк, Наталія Корольова
Віддієслівні іменники у Кримінальному кодексі України: значення правильного з'ясування їхнього змісту для кваліфікації злочинів 94
Роман Вереша
Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві 98
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Віта Іеащенко
Проблеми правового регулювання співробітництва держав у боротьбі з розповсюдженням порнографії 104
Тетяна Барабаш
Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі 107
Максим Смирное
Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу 112
Юлія Чорноус
Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі 117
Сергій Оверчук
Проблеми визначення персональної підсудності в проекті нового Кримінально-процесуального кодексу України 122
Лариса Кінащук
Напрями вдосконалення системи соціального захисту співробітників органів внутрішніх справ в Україні 126
Віталій Печуляк
Гармонізація відносин контролюючих органів у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України 130
Андрей Храброе
Налоговая обязанность и составляющие ее элементы 135
Володимир Лисенко
Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України 138
Сергей Елькин
Цели и правовые ограничения охраны, использования и воспроизводства растительного мира в Украине 142

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net