Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2068:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Марія Братасюк
Власність як чинник розвитку правової реальності
Віктор Щербина
Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві 8
В'ячеслав Пузирний
Правовий захист осіб зі зниженою працездатністю при припиненні трудових правовідносин 14
Ірина Копайгора
Правове регулювання заробітної плати у соціалістичних кодексах про працю в Україні 18
Вадим Ігнатенко
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 21
Ольга Міхно
Прощення боргу за цивільним законодавством України 24
Тарас Гетманський
Строки у виконавчому провадженні 28
Вікторія Мілаш
Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність 31
Михайло Білий
Місце окремих видів кооперативів в організаційній структурі економіки країни 36
Віталій Пашков
Правовий режим лікарських засобів як об'єкта майнових прав 41
Оксана Воловик
Корпоративний конфлікт: стадії розвитку та фактори ризику Iнтересам підприємства 45
Тетяна Коломоєць
До питання системи публічного права України як нормативного підґрунтя адміністративного примусу 49
Юрій Сокур
Становлення торговельного права в Україні (історико-правовий аспект) 53
Лариса Кінащук
Організація та правове забезпечення контролю як функції управління 57
Олександр Кулешов
Заходи переконання та примусу в діяльності міліції 60
Анна Нечай
Предмет фінансового права на сучасному етапі 62
Віктор Чернадчук
Щодо класифікації бюджетних правовідносин 65
Корнелія Ященко
Деякі питання гармонізації законодавства України із законодавством ЄС про непряме оподаткування 69
Тетяна Познякова
Процесуальні норми бюджетного права України 74
Руслан Джабраілов
Місцеві податки та збори як складова частина об'єктів комунальної власності 77
Андрей Храброе
Налоговая обязанность как вид правовой обязанности 81
Андрій Клименко
Правові проблеми визначення «сумнівних» операцій в українському законодавстві 84
Олена Чернецька
Гаранти діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу 87
Ольга Оніщенко
Пряма дія норм Конституції України 90
Микола Мельник
Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки 94
Софія Лихова
Невиплата заробітної плати - злочин проти власності (ст. 175 КК України) 100
Олександр Дудоров
Про кримінально-правовий статус позаштатного бухгалтера 106
Олена Губріенко
Теоретико-правовий аналіз деяких функцій державного управління в галузі енергетики в Україні 113
Едуард Расюк
Кримінологічні ознаки та класифікація організованих груп, ___які вчиняють злочини у сфері незаконного обігу наркотиків 117
Людмила Мостепанюк
Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: 121
Ірина Козинець
Щодо доцільності збереження принципу з'ясування істини у кримінальному процесі України 125
Наталія Марущак
Про необхідність нового порядку відшкодування моральної шкоди, завданої особі незаконними діями органів дізнання, ___досудового слідства, прокуратури і суду 129
Василь Лисогор, Ольга Мороз
Духовно-етична та соціальна відповідальність підприємництва 133
Олена Синкова
Правове регулювання якості бухгалтерських послуг 138
Наталія Семенченко
Концепція надійності та аналіз принципів її реалізації 142
Олена Шевчук
Проблеми соціальної справедливості та податкова політика держави 146

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net