Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2070:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
ОленаКохановська
Теоретичні проблеми захисту інформаційних правовідносин цивільним правом
Тетяна Боднар
Зміни в суб'єктному складі договірного зобов'язання 7
Юрій Заїка
Зміна черговості при спадкуванні за законом за новим Цивільним кодексом України 12
Вадим Ігнатенко
Вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення 15
Ольга Ваянова
Поняття про сутність комп'ютерних програм як об'єкта авторського права 20
Руслан Лідовець
Форма змішаних договорів 24
Сергій Терьохін
Відповідальність за порушення комерційних контрактів 28
Лариса Красицька
Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України 31
Віктор Богун, Тарас Гетьманський
Визнана претензія: проблеми законодавчого регулювання 34
Вікторія Мілаш
Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання 36
Олександр Безух
Захист від недобросовісної конкуренції в системі забезпечення безпеки підприємництва 40
Лілія Шестак
Класифікація ліцензій та її юридичне значення 44
Олександр Віхров
До питання щодо ознак організаційно-господарських зобов'язань 48
Інеса Анохіна
Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 52
Олександр Каштанов
Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання: сутність, форми та суб'єкти 56
Віталій Пашков
Публічні інтереси у галузі обігу лікарських засобів 60
Віктор Щербина
Теоретичні проблеми визначення складових юридичного механізму охоронної 64
Галина Татаренко
Моделі соціального страхування в контексті історії 69
Вікторія Філатова
Правові питання геологічного вивчення надр 73
Юрій Кіщак, Олександр Козаченко, Микола Міняйло
Організаційно-методичні підходи до розгляду звернень громадян у період реформування АПК 76
Владислав Іщенко
Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення 80
Віктор Чернадчук
Щодо бюджетних повноважень національного банку України 84
Володимир Сухонос
Організаційно-правовий вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект 88
Володимир Примак
Функції цивільно-правової" відповідальності юридичних осіб 91
Микола Самбор
Ідея прав та свобод людини і громадянина в українській ___теоретико-правовій думці 95
Ірина Тимошенко
Реалізація захисту виборчих прав громадян в Україні 99
Юрій Фролов
Право користування об'єктами суспільної (публічної) власності в системі економічних прав людини і громадянина в Україні: конституційно-правовий аспект 103
Сергій Чикурлій
Конституційно-правова природа актів Кабінету Міністрів України 108 Володимир Буряк Порівняльний аналіз правового статусу органів місцевого ___самоврядування в Україні та Італії 112
Оксана Мазуренко
Стаття 361 КК України: проблеми об'єктивної сторони злочину 116
Владимир Голубев
Организационно-правовые аспекты противодействия компьютерному терроризму 121
Максим Смирнов
Інститут взаємної правової допомоги по кримінальних справах: концепція удосконалення 125
Андрій Форостяний
Реалізація профілактичної функції слідчого шляхом виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину 129
Ірина Луценко
Роль та функції' логістики у складуванні 133
Олена Синкова
Нормативне регулювання консультаційних бухгалтерських послуг 137
Олена Ніколаенко
Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання 141
Зоя Козир
Кластери як основна форма організації виробництва і виробничих відносин регіонального рівня 146
Тетяна Лебедик
Рівень обслуговування покупців як чинник підвищення ефективності ___виробництва 150

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net