Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2071:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Володимир Тертишник, Олександр Термитник
Моральні засади правосуддя
Олександр Омельченко
Інформаційне забезпечення профілактичної діяльності слідчих 8
Віта Іващенко
Проблема класифікації міжнародних злочинів у статуті Нюрнберзького міжнародного воєнного трибуналу 12
Олег Синеокий
Генеза протидії сексуальній злочинності 15
Людмила Мостепанюк
Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі 20
Олена Яра
Поняття некорисливої насильницької злочинності 23
Сергій Дьоменко
Кримінологічна характеристика вимагання. Аналіз даних про особистість злочинця 25
Володимир Ліпкан
Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки України 29
Сніжана Капітанська
Підстави бездіяльності у праві (теоретичний аспект) 32
Петро Онопенко
Поняття та формування правоохоронних функцій держави 37
Ігор Мироненко
Зловживання суб'єктивним правом власності 40
Олександр Нелін
До питання про спадкове право рабовласницького суспільства 44
Лариса Кінащук
Проблеми соціально-правового захисту співробітників органів внутрішніх справ в Україні 49
Валентин Предборський
Сучасні засоби управління як фактор підвищення ефективності боротьби з економічною злочинністю 51
Дмитро Минюк
Адміністративні засоби попередження правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності 56
Ігор Безклубий
До питання про історію виникнення банків
Тетяна Корнева
Правове регулювання інформації як елемента державного управління в митних органах України 65
Лідія Івершенко
Поняття конституційного права приватної власності в сучасній юридичній науці 69
Алексей Соловьев
К вопросу о природе ограничений права собственности 74
Ольга Міхно
До питання про припинення цивільно-правових договорів, пов'язаних з передачею майна у власність 78
Наталія Хімчук
Статут юридичної особи як локальне джерело цивільного права 82
Юлія Зоріна
Оферта в рекламі 85
Ольга Ваянова
Характеристика використання об'єктів авторського права 90
Андрій Прокопенко, Олександр Прохоров
Проблеми становлення водних сервітутів у цивільному законодавстві України та шляхи їх вирішення на прикладі цивільного законодавства Італійської республіки 94
Ольга Шиманович
Законна сила судового рішення 98
Віктор Щербина
Проблеми реалізації норм трудового права, які містять заходи захисту 103
Галина Татаренко
Пенсионные схемы как базовый элемент организации негосударственного пенсионного обеспечения 107
Николай Шелухин
Транспортно-экспедиционное обслуживание как элемент безопасности хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта 111
Інна Килимник
Проблема відповідальності сторін за договором комерційної концесії (франчайзингу) 115
Наталія Корчак
Теоретико-правові аспекти відповідальності в інституті антимонопольного регулювання в Україні 118
Екатерина Кочергина
К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы 122
Анна Сляднева
Закрепление права субъекта хозяйствования на коммерческую тайну на локальном уровне 126
Юлія Сагайдак
Легалізація суб'єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз) 130
Микола Теліщук
Теоретичні аспекти удосконалення ринку праці 135
Андрій Ластовецький
Дозвільно-реєстраційні дії органів держави та місцевого самоврядування щодо підприємництва потребують спрощення 139
Александр Стоян
Оптимизация водопотребления и водоснабжения Донецко-Днепровского экономического региона 145
Ольга Кавун
Визначальні фактори формування роздрібних торгових мереж в Україні 150

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net