Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2072:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
Олександр Торгашин
Міжнародний комерційний арбітраж як юрисдикційний орган
Альона Стпепанюк
Реформа законодавства у сфері міжнародного приватного права 8
Вікторія Хачатрян
Колізійні питання регулювання деліктних відносин у контексті договорів про правову допомогу 11
Жанна Завальна
Особливості застави товарів в обороті або у переробці 15
Леонід Лічман
Поняття «житло» і його цивільно-правове значення 19
Юлія Ушакова
До питання про право колективної власності 23
Лариса Свистун
Правове регулювання договору перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні 27
Ірина Безлюдько
Правовий статус перевізника за договором перевезення вантажу повітряним транспортом за чинним законодавством України 31
Юлія Зоріна
Захист прав споживачів у рекламі 33
Наталья Федосенко
К вопросу о предмете договора о предоставлении маркетинговых услуг 37
Марина Мікуліна
Щодо правової природи інституту відшкодування шкоди, завданої фізичним і юридичним особам незаконними діями оперативних підрозділів Служби безпеки України 40
Ігор Галіахметов
Підприємство як об'єкт оренди 42
Сергій Сільченко
Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України) 46
Тетяна Красюк
Трудова функція науково-педагогічних працівників 49
Марина Цей
Проблеми морального стимулювання робітників як соціально-правового інструменту управління працею 53
Валентина Швайковская
Представительство коллективных интересов работников при осуществлении локального нормативно-правового регулирования труда 57
Тетяна Шкляр
Функції сучасної держави: поняття та проблеми класифікації 61
Петро Онопенко
Види та зміст правоохоронних функцій держави 66
Валентина Боняк
Освітянське право: галузь права чи галузь законодавства? 69
Максим Шевердін
Прибуткове оподаткування в Радянській Україні в період нової 72
Ольга Совгиря
Правовий статус парламентської опозиції у Великобританії 77
Марина Черкащина
Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян 82
Андрій Манжула, Олександр Савченко
Етапи розвитку системи Державної податкової служби України 85
Андрій Любімов
Теоретичний підхід до визначення поняття адміністративного процесу 89
Альона Приступко
Фондовий ринок як об'єкт регулювання фінансового права 92
Микола Старинський
Порівняльний аналіз поняття кредитної установи (банку) ____в законодавствах Англії, Франції, США 95
Наталія Корчак
Принципи інституту антимонопольного регулювання в Україні • 98
Олег Загнітко, Вікторія Малига
Кооперативи як суб'єкти господарювання 103
Ольга Симсон
Пути совершенствования государственно-правового регулирования инновационной деятельности в Украине 110
Вікторія Кудрявцева
До проблеми кодифікації інвестиційного законодавства України 114
Эльвира Бекирова
Понятие и сущность лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности 117
Борис Шмуклерман
Здійснення концентрації суб'єктів господарювання з попереднім отриманням дозволу 121
Дмитро Минюк
Правове поле зовнішньоекономічної діяльності: реальність, перспективи 125
Борис Шуба
Ответственность участников персональных хозяйственных обществ ____по обязательствам общества 128
Надія Гура
Організаційні та правові питання створення і діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 132
Галина П'ятницька
Нові підходи до формування стратегії підприємства в умовах конкуренції 136
Надія Язвінська
Фактори впливу сучасного бізнес-середовища на міжнародну діяльність українських компаній - розробників програмного забезпечення 141
Олеся Олексійчук
Бюджетний контроль в Україні: законодавче, організаційне та статистичне забезпечення 145
Віталій Василевич, Едуард Расюк
Конвенційний механізм протидії транснаціональному незаконному обігу наркотиків 148
Костянтин Оробець
Причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі 153
Олександр Сапронов
Мета продажу як особливо кваліфікуюча обставина насильницького донорства 157
Александр Задорожный
Особенности тактики допроса свидетелей по делам об уклонении от уплаты налогов 161
П. М. Каркач, О. М. Толочко
Історія і сучасність прокуратури України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net