Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1996

Источник № 2076:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
До розроблення проекту Конституції України
ПОЛЕШКО А. Хід конституційного процесу в Україні
ЗАХАРОВ Є. Права людини в проекті Конституції України 5
БЕРЕЗЮК О. Як приймати нову Конституцію України 7
Судова практика
ВАСИЛЬЄВ С. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов'язків 10
ОГОРОДНИКА., КОЛОТИЛО О. Неухильно додержувати процесуальної форми .(роздуми щодо проекту нового КПК) 13
Захист прав людини
КОСТИЦЬКИЙ В. Соціально-економічні права людини. 16
До судово-правової реформи
ШИШКІН В. Система судів загальної юрисдикції у Франції 18
Обмін досвідом
ТЕРТИЧНИЙ В., КУЛЬЧИЦЬКИЙ І., ЧЕРНИШ В. Правове становище відділів і консультантів по організаційному забезпеченню діяльності судів 23
Пропозиції до законодавства
БАРДАШ І. До розроблення Кодексу про підприємництво України. 26
БІЛОКОНЄВ В. Застосування законодавства про порядок відшкодування шкоди, -•' заподіяної назакоиними діями правоохоронних органів: процесуальні проблеми. 27
ГРЕКОВ І. Співвідношення волі й волевиявлення при розірванні трудового договору з ініціативи працівника 31
ГАЛЯНТИЧ М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права? 33
Дискусії та обговорення
ФЕДОРЄНКО Г. Деякі питання законодавчої діяльності (про так званий "поділ праці між законодавцем і суддею") 37
З практики Верховного Суду України 40
Нове законодавство 52
Рецензії
ЄФІМЕЦЬ О., ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ В. Нариси з філософії права 91

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net