Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1997

Источник № 2089:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
До річниці прийняття Конституції
ШАПОВАЛ В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції. 3
СЕЛІВАНОВ В. Методичні проблеми запровадження конституційних принципів , «верховенства права» і «верховенства закону» 8
ПОЛЕШКО А. Що робиться для матеріалізації норм Розділу II Конституції 18
Державно-правове будівництво
ЗАЯЦЬ І. Область: становлення сучасної регіональної політики в Україні 20
Право і економіка
Державна політика розвитку малого підприємництва в Україні 25
Судова практика
РЕПЕШКО П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні 36
До Міжнародного дня захисту дітей
КОЛЕСНИЧЕНКО 3. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про права дитини — вимога часу 38
До розроблення проекту КПК України
ОГОРОДНИКА., КОЛОТИЛО О. Кримінально-процесуальний кодекс України слід приймати якнайшвидше 40
Пропозиції до законодавства
ДАВИДЕНКО Л. функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України 43
ВОВК О. Права громадян на землю в сільській місцевості 46
ГАВРИЛЯКА А. Щодо удосконалення управлінської діяльності Верховної Ради України 49
ЄРЬОМЕНКО В. Підстави виникнення трудових правовідносин у колективних сільгосппідприємствах, селянських (фермерських) господарствах, кооперативах 51
Дискусії та обговорення
ЧЕРЛЕНЯК М. Гарантії трудових прав працівників недержавних підприємств. 56
ЗАРЖИЦЬКИЙ О., БАШМАКОВ В. На шляху до соціального партнерства 60
АТАМАСЬ Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві 63
Думка читача
КУЗНЯК Б. Чому не всі рівні перед законом? 65
До судово-правової реформи
ШИШКІН В. Система судів звичайної юрисдикції в Італії 67
На міжнародно-правові теми
ОПРИШКО В. Для чого Україні Рада Європи. 70
Сторінки історії
ГРОЗОВСЬКИЙ І. Козацьке право 76
З практики прокурорського нагляду. 81
Нове законодавство 82
Правове життя
ЛИТВИНЕНКО А. Право та культура: теорія і практика 92
РАБІНОВИЧ П. Львівська лабораторія прав людини — нова установа Академії правових наук України. 93
Рецензії
КОССАК В., ВОЙТЮК І. Правове регулювання відносин власності та майнових правовідносин у споживчій кооперації 94

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net