Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1997

Источник № 2093:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
Питання реалізації Конституції України
ШАПОВАЛ В. Конституція України як нормативно-правовий акт (теоретичні проблеми кваліфікації)
Захист прав людини
СЕЛІВАНОВ В. Приватно-правові засади концепції державної політики захисту прав і свобод людини в Україні 8
СЛІПАЧУК Т. Міжнародному комерційному арбітражу при Торгово-промисловій палаті України — п'ять років 19
Прокурорсько-слідча практика
КЛОЧКОВ В. Роль правового інституту змагальності в усуненні неповноти дізнання, слідства і в прискоренні розгляду справ у суді 21
Обговорюємо проект Цивільного кодексу України
ШІМОН С. Відшкодування моральної шкоди в проекті Цивільного кодексу 23
Пропозиції до законодавства
ПЕТРОВА Н. Законодавство про охорону здоров'я жінок та дітей потребує вдосконалення 28
СТАШКІВ Б. Соціальному обслуговуванню — законодавче закріплення 31
ЖЕРНАКОВ В. Поняття примусової праці за законодавством України. 35
Юридичний всеобуч
БІЛИЙ П. Про правову культуру працівників органів внутрішніх справ 40
ДОВГАНИК В. формування творчого мислення особистості майбутніх правоохоронців 41
Дискусії та обговорення
ПРИТИКА Ю. Межі контролю за рішеннями Міжнародного комерційного арбітражу 44
ВОРОНЕЗЬКИЙ Р. Довірчі правовідносини в Україні 47
ФУРСА С. Правова природа справ про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні 53
ЮРИСТА О. Поняття та основні ознаки правоохоронного відношення 55
Думка читача
НОВИКОВ В. Щодо поняття реабілітації у кримінальному процесі України 58
На міжнародно-правові теми
ШЕПЕЛЬ А. Застереження до міжнародних договорів (практика України). 60
За кордоном
ТИЩИК Б., КОЧУР В. Утворення Канадської конфедерації 65
З практики прокурорського нагляду. 68
Нове законодавство 70
Правове життя
КОРЖ В. Проблеми вдосконалення повноважень прокурора, судді у кримінальному судочинстві 93

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net