Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2108:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СВЯТОЦЬКИЙ О. Журнал "Право України": зустрічаючи рік 1999-й
Питання реалізації Конституції України
ІІІАПОВАЛ В. Верховенство закону як принцип Конституції України 5
Діяльність Конституційного Суду України
СКОМОРОХА В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми 8
Захист прав людини
КУШНІРЕНКО О., МАЦОКІН В. Роль місцевих органів влади у забезпеченні права громадян на достатній життєвий рівень 14
ЄРЬОМЕНКО В. Правові форми реалізації громадянами права на працю. 16
Питання теорії
СЕЛІВАНОВ В. Проблема методологічної обгрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики 20
Правова просвіта громадян
ГОДОВАНЕЦЬ В., КАМПО В., ТЕРТИЧНИЙ В. Правова просвіта громадян України: методологічні проблеми розроблення Концепції 27
Право і економіка
МАДІССОН В. Взаємодія колективного й індивідуального інтересів як методологічна проблема філософії приватного права 31
СКОТАР М. Операції комерційних банків з векселями 36
БЛАГАЯ 1 Історія правового інституту застави і сучасність 39
ПОЛЕШКО А. Чи буде державна підтримка малого і середнього підприємництва дійовою? 43
Прокурорсько-слідча практика
ШУМСЬКИЙ П., ПРИШКО А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю 47
ЧЕРВ'ЯКОВА О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування 50
РУДЕНКО М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами 54
Питання інтелектуальної власності
ШИШКА Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему 57
ЗАРЖИЦЬКИЙ О., ЖУКОВ С., ІВАНОВА Є. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту «конфіденційної інформації" 59
Право та екологія
АНДРЕЙЦЕВ В. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми практичної теорії 62
ПЛОТНИКОВА О. Еколого-правові норми в соціальних системах 70
На допомогу молодому спеціалістові
МОЧКОШ Я. Наука обліку як основа криміналістичної методики дослідження кількісних даних 73
Проблеми кримінології
СЛИВКА С. Вогнепальна культура працівника міліції: правореалізуючий аспект 76
САВОНЮК Р. Соціолого-правове дослідження, або думки засуджених 79
На допомогу контрольно-ревізійним працівникам
СТЕФАНЮК І. Пред'явлення позовів на відшкодування збитків, виявлених ревізіями і перевірками 81
Пропозиції до законодавства
КАЗАРЕНКО М. Судово-правова реформа та досудове слідство: практичні аспекти взаємодії 83
СТЕФАНЧУК Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві 85
КОСІНОВ С. Особливості правових норм, що забезпечують захист прав споживачів за договором купівлі-продажу 90
НИКОНЕНКО М. Визначення моменту встановлення особи, яка вчинила злочин 92
Дискусії та обговорення
БОНДАРЄВА М. «Відмивання» грошей: міжнародні кримінально-правові проблеми 95
САВЧЕНКО А. Практичне значення мотиву злочину (результати дослідження) 99
МЕЛЬНИК В. До проблеми обмеженої осудності 102
КВАША О. Об'єктивні ознаки діяльності організатора злочину 106
ЦИМБАЛ М. Застосування спеціальних знань при розслідуванні справ про злочинні порушення правил протипожежної безпеки і підпали 108
МІНЮКОВ П., МІНЮКОВ А. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими
ПЕРВОМАИСЬКИИ В. Призначення судово-психіатричної експертизи при вирішенні питання про застосування ст. 14 КК 115
СИВАКС. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного-забезпечення 119
Думка читача
БОНДАРЕНКО О., САФРОНОВ С. Забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства 122
ПОТЮК М. Дочірні підприємства як юридичні особи. 124
Сторінки історії
БУДЗИЛОВИЧ І. Особливості розвитку державності, права і функцій церкви у Київській Русі (аналітичний нарис) 126
За кордоном
АЛЬ-РАВАШДЕХ БЕЛАЛ. Позитивні і негативні фактори приєднання Йорданії до системи ГАТТ/ВТО 133
Рішення Конституційного Суду України 136
Правове життя
Семінар-нарада з питання протидії правопорушенням в економічній сфері 141

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net