Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2110:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
БОЙКО В. Стан здійснення в Україні правосуддя в 1998 р. та завдання по удосконаленню організації роботи судів
Ідеологія державотворення
КОПИЛЕНКО О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим. 9
До адміністративно-правової реформи
ТИТАРЧУК В. Вдосконалення державного апарату (окремі питання). 15
Прокурорсько-слідча практика
СЕРЕДА Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини: деякі проблеми правового регулювання 18
КОЗЬЯКОВ І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю при розслідуванні злочинів: проблеми та реальність 21
Право і економіка
ЗАВЕРУХА І. Правове регулювання державного боргу України 26
ТРУШ І. Удосконалювати правове регулювання малого підприємництва
Захист прав людини
ЖЕРНАКОВ В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права 34
Ювілейні Загальні збори Академії правових наук України 37
Питання інтелектуальної власності
ПІДОПРИГОРА О. Кодифікація законодавства України про авторське право і суміжні права (проблемні моменти) 39
ЖАРОВ В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання 42
Право та екологія
БАРБАШОВА Н. Правове забезпечення екологічної безпеки: роль масштабного фактора 47
На допомогу молодому спеціалістові
ЛІЩЕНКО Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту 50
Проблеми кримінології
МОЙСЮК О. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху 56
МОРОЗ В. Школа соціальної реабілітації: сучасне становище і перспективи 59
До розроблення нових кодексів
ДОНЧЕНКО Ю. Актуальні проблеми застосування запобіжного заходу у вигляді застави 61
БІЛОУСОВ Ю. Суб'єкти військової управлінської діяльності, рішення, дії чи бездіяльність яких можуть бути оскаржені до суду 65
Проблеми криміналістики
РОМАНОВ М.,1 КИРЄЄВ В[ Диференціація ролі порушень правил безпеки руху при дослідженні причини дорожньо-транспортноі пригоди 68
На шляху створення науково обгрунтованих приватно-правових засад підприємництва в Україні 70
Пропозиції до законодавства
МАМЧУР В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві України 71
ЯРОШЕНКО О. До питання трудової правосуб'єктності працівників 74
СКРИГОНЮК М. Проблеми соціальної адаптації осіб, що умовно-достроково звільняються з місць позбавлення волі 76
Дискусії та обговорення
МИЧКО М..ДОЛЕЖАН В. Реформування прокуратури: проблеми і перспективи 78
ФУРСА С., ФУРСА Є. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі 80
Думка читача
КОСТЕНКО О. Правова культура і економічна безпека 85
ТЕЛЯТНИК Л.Розширення логічного об'єму підручників з фінансового права — практична необхідність 86
Сторінки історії
БОЙКО І. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року 88
МАЦЬКЕВИЧ М. Конституційне виборче право в Галичині в складі Австрії 91
Досвід наших сусідів
ШИШКІН В. Конституційна юрисдикція в Республіці Молдова 93
Історія зарубіжної держави і права
МАРИСЮК К. Зародження канадського парламентаризму і створення єдиного Парламенту Канади(1840—1876 p.) 96
Рішення Конституційного Суду України 99
З практики Верховного Суду України 100
Рішення Вищого арбітражного суду України 104
Нове законодавство 107
Рецензії
ФІЛІН Д., БІГУНЦ О. Судова влада: шляхи реформування 110

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net