Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2111:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
КУЧМА Л. Життя вимагає рішучих кроків у протидії злочинності
ПОГОРІЛКО В. Загальна декларація прав людини — одна з найважливіших загальнолюдських цінностей XX століття 7
ОСЕТИНСЬКІЙ А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів 11
СВЯТОЦЬКИИ О. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні 16
Право і економіка
КРОТЮК В. Конституційно-правове регулювання статусу Національного банку України і гарантіїйого незалежності 21
АМІГУД М. Суди і захист прав акціонерів 26
ЄФІМОВ О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя
Захист прав людини
САВЧИН М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини 35
НИКОНЕНКО М. Деякі питання презумпції невинуватості і права особи на захист в кримінальному процесі 39
До адміністративно-правової реформи
ГЕРАСИМЕНКО Є. Суб'єкт адміністративного проступку 41
Проблеми місцевого самоврядування
ДЕЛІЯ Ю. Делеговані повноваження: немає підконтрольності без відповідальності 45
Судова практика
КРАВЧЕНКО О. Щодо добровільної відмови від вчинення злочину на стадії замаху по справах про контрабанду 47
Прокурорсько-слідча практика
КОРЖ В. Застосування на практиці принципу рівності громадян перед законом 49
Право та екологія
ДАУГУЛЬ В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні. 51
КРАВЦОВ С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря 54
До розроблення нових кодексів
ОМЕЛЬЯНЕНКО Г. Прокурор як суб'єкт перевірки законності та обгрунтованості судової постанови в кримінальному судочинстві України 56
ДЯЧУК С. Юридична природа виконання наказу 61
Мові права — належну увагу
ЛЕОНЕНКО М. Правові питання визначення принципу національної мови в кримінальному судочинстві 66
Питання інтелектуальної власності
ГАЛЯНТИЧ М. Оцінка нематеріальних активів об'єктів приватизації 68
МЕЛЬНИК О. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання 71
Пропозиції до законодавства
ЗАРЖИЦЬКИЙ О. Щодо правових засад екологічної безпеки 74
ПЛЕВА В. Обмежена матеріальна відповідальність рядового і начальницького складу ОВС України 76
На допомогу слідчому
ВОЛОБУЄВ А. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи 79
Економічна культура юриста
СЛИВКА С. Роль економічної культури юриста у формуванні професіоналізму 84
Дискусії та обговорення
ДЖУНЬ В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності 88
ВИНОГРАДОВА О. Принципи міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю 90
ФУРСА С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України 94
КУЛЬБАШНА О. Співвідношення понять «службовець» і «державний службовець» у законодавстві України 97
БАУЛІН_0. Щодо необхідності стадії наглядового провадження в кримінальному судочинстві 101
ЯРОВИЙ А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх 104
Гостра проблема
ПОЛЕШКО А. Депутатська недоторканність: український і європейський досвід. 109
Думка читача
ПРУСС В. Деякі аспекти вдосконалення законодавства, що регулює торговельне мореплавство 111
ШЕВЧЕНКО В. Практика боротьби з контрабандою підакцизних товарів 112
ГОЛОВКО О. Громадсько-політичний рух Дніпропетровщини 113
БАКЛАН О. Процесуальне оформлення адміністративних правопорушень в сфері охорони праці 114
Сторінки історії
ДУДОРОВ О. Кримінальний кодекс України 1927 p. про відповідальність за злочини, пов'язані з оподаткуванням 116
Історія зарубіжної держави і права
МИХАЙЛЕНКО О., УМАНСЬКИЙ О. Державна (королівська) служба кримінального переслідування у Великобританії. 121
Рішення Конституційного Суду України 123
Рішення Вищого арбітражного суду України 124
Нове законодавство 128
Правове життя
СІРИЙ М. Юридичні читання з проблем судоустрою, судочинства та реалізації судово-правовоі реформи в Україні. 132
Рецензії
КОЗЮБРА М., ЛИХОЛАТ І. Праця з теорії принципів права. 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net