Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2112:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СТАНІК С. Оптимізація нормотворчоі діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини
ШЕМІІІУЧЕНКО Ю. Інститутові держави і права ім.В.М.Корецького НАН України — 50 8
ПРИТИКА Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері 14
Захист прав людини
СТЕФАНЮК В. Правозахисна діяльність судів України 18
Державно-правове творення
ЛАВРИНОВИЧ О. Місце суду у правовій інфраструктурі виборчих кампаній в Україні 23
БАТАНОВ О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади 25
ГОЛОВАТЕНКО В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України
Право і економіка
СЕМЧИК В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні 34
ПШОНКА В. Господарсько-правові заходи подолання тінизації економіки 39
ТРУШ І. Основні форми державної підтримки малого підприємництва 42
БЕРЛАЧ А. Економіко-правові аспекти становлення ринку землі в Україні 43
Питання інтелектуальної власності
ЖАРОВ В. Адміністративний порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні 47
КРАЙНЄВ П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном 51
Боротьба з корупцією та організованою злочинністю
ЄВДОКИМОВ В. Запобігання корупції серед суддів: правові проблеми 54
ГОРБАЧЕВСЬКИЙ В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення 58
Право та екологія
ТКАЧЕНКО О. Право користування природними ресурсами рекреаційних зон 62
Проблеми криміналістики
КУЗЬМИЧОВ В., МОСКВІН Ю. Криміналістичне вивчення злочинної діяльності 65
Обмін досвідом
БАРНО О. Час потребує нового спеціаліста 68
До розроблення нових кодексів
ЗЕЛІНСЬКИЙ А., ЛИТВАК О. Деякі зауваження кримінологів до проектів Кримінального кодексу України 70
Пропозиції до законодавства
СВИРИДОВ Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканності особи 74
МАЛЮТА В. Правовий статус професійного спортсмена як суб'єкта трудового права і права соціального захисту 76
Дискусії та обговорення
ГРУШАНСЬКА Н. Поняття та сутність інституту депутатської етики 79
ГЕРҐЕЛІИНИК В_. Конституційний суд в системі органів контрольної влади: теоретичні аспекти 81
ПОЛІВОДСЬКИЙ О. Поняття та види організації договірних зв'язків у системі АПК 85
КУЗЬМІН P.I., КУЗЬМІН P.P. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» 88
ДЬОМІН Ю. Митне оформлення транспортних засобів фізичних осіб: проблеми, що при цьому виникають. 92
МИХЕЄНКО Максим. Щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України 95
Історія зарубіжної держави і права
КАТЕРИНЧУК М. Динаміка розвитку імміграційного законодавства США 99
На міжнародно-правові теми
АБДАЛАХ ХАШЕМ АЛЬ-ВАКЕД. Йордано-ізраїльський мирний договір та його міжнародно-правові наслідки для безпеки у близькосхідному регіоні 103
Рішення Конституційного Суду України 105
З практики Верховного Суду України 108
Нове законодавство 111
Правове життя
ХАРИТОНОВ Є., КАТАЛАНО П'ЄРАНДЖЕЛО. Міжнародний колоквіум романістів-юристів 114
Рецензії
БАБАСКІН А. Корисний навчальний посібник з банківського права. 116

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net