Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2113:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ПРИТИКА Д. До восьмої річниці створення системи арбітражних судів України
До Дня Конституції України
ШАПОВАЛ В. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) 5
ШИШКІН В. Диспозитивність — принцип судочинства 10
ПОДОЛЯКА А. Нові аспекти діяльності державтоінспекції в забезпеченні безпеки дорожнього руху 17
Державно-правове творення
СКРИПНЮК В. Визначення політичних джерел бюрократизації системи державного управління 23
КОСИНСЬКИИ В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи 26
Захист прав людини
МАРЦИНКЕВИЧ А., РОМАНІШИН В., ЛОПНОВА С. Права людини та громадянина і судово-правова реформа 32
ГОҐУСЬ О. Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення законодавства про державне забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства 35
Право і економіка
ЛУКАШЕНКО А., СЕРГІЙКО О. Проблеми державної політики підтримки малого підприємництва в Україні 39
БУДЗИЛОВИЧ І., ЮРЧЕНКО А. Закон прийнятий. Проблеми, пов'язані з ним, залишаються (деякі нотатки до Закону України «Про оренду землі») 45
НОСИК В. Правове регулювання земельних відносин на територіях спеціальних (вільних) економічних зон та пріоритетного розвитку 49
ВЕСЕЛЬСЬКИЙ М. Поняття і механізм справляння податків в Україні 54
НІКІТЮК Г. Правове регулювання інституту земельної ренти в Україні 58
Гостра проблема
НОВИК В. Імміграція: пошук шляхів вирішення проблеми. 61
Право та екологія
ПЛОТНИКОВА О. Про зміст деяких визначень, які використовуються в надровому законодавстві 64
Питання інтелектуальної власності
ХАЛАІМ Н. Охорона програмних продуктів інститутом промислового зразка 67
МЕЛЬНИК О. Принципи законодавства про товарні знаки 70
Мові права — належну увагу
АНТОНОВИЧ М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) 73
До розроблення нових кодексів
ФЕСЕНКО Є. Цінності як об'єкт злочину 75
КЕРНОЗ Н., КЛИЧКО І. Податкове реформування в процесі розбудови соціальне орієнтованої економіки 78
ЧЕРЕЧУКІНА Л. Інститут понятих: гарантії додержання законності або процесуальний архаїзм 80
Пропозиції до законодавства
ІВАШКОВИЧ І. Реально забезпечити право на захист. 84
БІЧУК Л. Захист права власності неповнолітнього на нерухоме майно 85
КУРИЛО В. Правове становище сільськогосподарських інспекцій: проблеми удосконалення 87
КЛОЧКОВ В. Щодо підвищення ефективності попереднього слідства 90
Проблеми кримінології
ВІДЕНСЬКА Е., ДІДОРЕНКО Е., РОЗОВСЬКИЙ Б., ЧАЛИЙ В. Кримінологія: традиції і новації 92
ВЕСЕЛУХА В. Виникнення, розвиток та сучасні проблеми кримінальної віктимології 98
Дискусії та обговорення
ПРОЦЕВСЬКИЙ О. Новий зміст права на працю — основа реформування трудового законодавства України 101
ПРОКОПЕНКО В. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи 106
ОСАДЧИЙ В. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності 109
ВОРОБЕИ П. Загальне поняття кримінально-правового ставлення за вину. 113
Розвиток правової думки в Україні
ВОЗЬНИЙ В. Правова концепція С.Дністрянського. 116
На міжнародно-правові теми
МАЛИШЕВА Н., СЕМЕНЯКА В. Правові питання страхування спільних космічних проектів і програм 121
АБДАЛЛАХХАШЕМ АЛЬ-ВАКЕД. Реалізація основних принципів міжнародного права в Иордано-ізраїльському мирному договорі 1994 р. 125
Рішення Конституційного Суду України 128
Доктори 1 кандидати юридичних наук, затверджені Президією ВАК України у 1998 р 129
Нове законодавство 133
Правове життя
ТИМОФІЄНКО Л. Міжнародний симпозіум «Торгові аспекти права інтелектуальної власності в Україні» 135

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net