Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2115:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЇТАНІК С. Реформування органів юстиції — нагальна потреба сьогодення.
^о адміністративно-правової реформи
ВЕР'ЯНОВ В. Актуальні завдання реформування адміністративного права 8
ЗПРИШКО В. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом національними правовими системами 12
ЗАСИЛИШИН А. Спільними зусиллями — подолаємо наркотичну загрозу. 17
Читання теорії
ЛУРАШИН О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект). 20
Іраво і економіка
ЛЕВЧЕНКО О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві 24
(ОВАЛЬЧУК Т., ЗАЄЦЬ О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв'язання законодавчих (олізій. 28
"ІОЛЕШКО А. Мале і середнє підприємництво потребує інвестиційної підтримки. 31
Судова практика
эОГУЦЬКИЙ П. Застосування кримінальних покарань за вчинення військових злочинів 32
Прокурорсько-слідча практика
ГОРБАЧОВ О., КРИВОБОК В. Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація 34
ГЛІБКО В., ЄВТУШЕНКО А. Документальна ревізія та використання її результатів у розслідуванні злочинів 37
Присвоєння почесних звань 40
На допомогу суддям
ЯКИМЕНКО О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) 41
Захист прав людини
МОРОЗ В. Деякі питання ефективності правових норм, спрямованих на захист дітей від жорстокості батьків 48
СЄРОВА І. Право людини на індивідуальний образ. 50
Гостра проблема
ЗАРУБЕЙ В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні 52
До розроблення нових кодексів
РОМОВ„СЬКА 3. Закон України про політичні партії (Бути чи не бути? Бути! Але яким?) 54
АНДРЕИЦЕВ В. Суверенній Україні— нову «Земельну Конституцію» (Концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) 58
ПІДКОРИТОВА Л. Кваліфікація перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні 65
Питання інтелектуальної власності
ДРОБ'ЯЗКО Р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське право і суміжні права 68
Право та екологія
КУЯН І. Проблеми кваліфікації екологічних правопорушень 71
Пропозиції до законодавства
ГАВРИЛЮК О. Особливості припинення дії трудового контракту 74
Дискусії та обговорення
РОМАНОВ М., КОРЧАН М. Судова автотехнічна експертиза: проблемні питання теорії та практики 77
САФРОНОВ С. Значення встановлення постзлочинної діяльності при розслідуванні злочинів про умисне заподіяння тілесних ушкоджень 80
ЄМЕЛЬЯНОВ В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму. 83
ТУЗОВ А., ТУЗОВ Д. Неусвідомлене в механізмі антигромадської поведінки 86
КОЛОМОЄЦЬ Т. Адміністративний штраф: матеріальні і процесуально-правові характеристики. 90
За кордоном
ПЕТРІВ І. Рада національної безпеки США: правові основи її діяльності 93
Рішення Конституційного Суду України 97
З практики Верховного Суду України 98
Нове законодавство 101
Рецензії
ПОКРЕЩУК О. Міжнародно-правові питання приєднання України до Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (ҐАТТ) та вступу до Світової Організації Торгівлі (СОТ) 122
ПАЛАМАРЧУК В., ІВАНОВА Т. Підприємництво на терезах сьогодення (роздуми після прочитаного) 123
БУРОМЕНСЬКИИ М. Кроки до Європи 125

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net