Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2117:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
МУРАШИН О. Акти прямого народовладдя: проблеми ефективності
КОНДРАТЮК С. Народні Збори Західної України 8
Ідеологія державотворення
ТЕСЛЕНКО М. Взаємозв'язок права і політики в діяльності Конституційного Суду України 11
Захист прав людини
ШУМАК І. Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні 14
СТЕФАНЧУК Р. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації 16
Право і економіка
ЧЕРНОВ Є. Розгляд спорів за участю податкових та митних органів, що виникають із застосування законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. 20
ПЄСКОВ В. Правові аспекти організації дочірніх підпр'иємств 22
ЄРШОВА С. Правовий режим ядерних матеріалів у господарській діяльності атомних електростанцій 24
Судова практика
КРАВЧЕНКО О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру 29
ГОНЧАРОВА Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питань на практиці
Прокурорсько-слідча практика
КУРОЧКА М. Легалізація оперативно-розшукової діяльності у доказуванні 34
Питання теорії
СЕЛІВАНОВ А. Теоретичні і практичні погляди на тлумачення Конституційним Судом України норм законодавства 37
ЖЁРНАКОВ В. Соціально-трудові відносини: поняття, суб'єкти, правове регулювання 41
НАЛИВАЙКО Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії 45
Право та екологія
НЕПИЙВОДА В. Правові підходи Європейського Союзу до вирішення проблем охорони та раціонального використання лісів. 51
До судово-правової реформи
ДРОБІТЬКО О. Міркування з приводу реформи кримінального процесу в Україні. 54
До пенсійної реформи
ПРИЛИПКО С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового права 58
СИВАК С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи. 61
На допомогу молодому спеціалістові
ЧЕРЕЧУКІНА Л. Доказування свідомо неправдивих відомостей як обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони шахрайства з фінансовими ресурсами 64
Проблеми кримінології
ВЕСЕЛУХА В. Значення віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинності. 67
Проблеми криміналістики
КРАСИЛЬНИКОВ О. Інструментальні методи діагностики при здійсненні вербальних слідчих дій 71
Пропозиції до законодавства
КУЗНЕЦОВ В. Комп'ютерна крадіжка: що розуміти під предметом злочину 74
ДЖУРИНСЬКИЙ О. Уніфікація правового режиму міжнародних залізничних перевезень вантажів між країнами колишнього СРСР 77
РИЖКОВ Е. Дотримання конституційних прав громадян в процесі оперативно-розшукової діяльності 80
Дискусп та обговорення
ОСАДЧИЙ В. Мета в злочинах проти правоохоронної діяльності 82
БІГУН В. Цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність іноземних осіб 86
ГАРАЩЕНКО Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах країн Європи 90
ЧЕРНЕЙ В., СТРОКОВ I. Конституційне забезпечення прав людини в Україні 93
Думка читача
ГРИНЕНКО А. Потенційна можливість і реальна дійсність у судовому процесі 95
ШЕВЧУК В. Скасування смертної кари — питання, актуальне для України 96
Сторінки історії
ТИЩИК Б., МИЦАК А. Історія митної справи в Україні. 98
За кордоном
ЧЕРЧЕНКО І. Засоби парламентського впливу на зовнішню політику Канади 101
Нове законодавство 105
Правове життя
ПОЛЕШКО А. Правовій освіті населення — посилену увагу. 123
Рецензії
ПОКРЕІДУК О. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі 124
ЧЕХОВИЧ С. Перший в Україні посібник з основ міграційного права 125

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net