Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Право Украины
Право Украины 1999

Источник № 2118:

Право Украины


Cодержание источника:
Стр.
СТЕФАНЮК В. Систематизація законодавства та суди адміністративної юстиції.
Про обрання Голови Конституційного Суду України та заступників Голови 8
ПОЛЕШКО А. Третя річниця діяльності Конституційного Суду України 10
Питання теорії
МАДІССОН В. Право і влада: людина в правовому полі (до методологічних проблем філософії приватного права) 11
КРАВЧУК В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання 16
Державно-правове творення
КУЗЬМЕНКО Б. Правління права, політична демократія, громадянське суспільство: перспективи інтегративної ідеології 20
Проблеми місцевого самоврядування
ДЕЛІЯ Ю. Місцеве самоврядування як суб'єкт конституційних правовідносин 24
Захист прав людини
ПЖДІВАН Л. Про деякі питання адаптації законодавства України з громадянських прав людини до норм Ради Європи 27
СІЛЕНКО А. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини
Про підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання і першого Всеукраїнського щорічного конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року» 33
Право і економіка
КОЛЕСНИК Я. Проблеми вдосконалення законодавства України про підприємництво 38
КОРНЄЄВ В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики 41
БУДЗИЛОВИЧ І., ЮРЧЕНКО А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? 45
ДЕМЧЕНКО Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об'єктів приватизації 49
Науково-методологічний семінар з проблем судово-правової реформи. 51
Прокурорсько-слідча практика
БОРОДІН М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти 52
Питання боротьби з організованою злочинністю
БЕРЛАЧ А. Зовнішньоекономічна діяльність АПК в Україні: запобігання злочинності у цій сфері 55
Мові права — належну увагу
ТОКАРСЬКА А. Культура ділового мовлення юристів: стан і проблеми 58
Право та екологія
СІЧНА Л. Право користування атмосферним повітрям 61
До розроблення нових кодексів
ТІТОВ М. Про деякі проблеми виконавчого провадження 64
СТЕПАНОВ О. Договір на страхування автомобіля та його види 68
НЕМИРОВСЬКА О. На шляху оновлення цивільного процесуального законодавства 70
Проблеми кримінології
ЛІЩЕНКО Г. Особистість злочинця-хулігана та його основні характеристики 73
Пропозиції до законодавства
ЛИХОЛАТ І. Визначення сфери законодавчого регулювання 77
ЛАЗОР В. Щодо відмітних ознак трудового договору 80
ВОЛОВИК В. Службове розслідування: основні характеристики та напрями вдосконалення правового регулювання 83
Дискусії та обговорення
ПРИХОДЬКО С. Адміністративна реформа: стан та перспективи розвитку органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення. 87
ЛИСЕНКОВА О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття 93
КОСТЮК В. Міжнародні акти як джерело трудового права 97
КЛИМЕНКО В. Дізнання у Збройних Силах України 100
ЄМЕЛЬЯНОВ В. Об'єкт тероризму: його ознаки 104
ПОПОВИЧ В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів 106
КОВАЛИШИН І. Поняття «біженець»: критерії визначення в законодавстві України 112
ЛУК'ЯНЕЦЬ Д. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності 117
Думка читача
ТРУШ І. Щодо заходів дерегулювання підприємницької діяльності 123
НІКОЛАЄВА Л., СТАРЦЕВ О. Вдосконалення митного регулювання — передумова вступу України до Світової організації торгівлі. 124
КАНЦІР В. Судовий yглядJpoзcyд) — один з елементів правозастосовчої діяльності суду 126
З історії державного будівництва
ВОВК Ю. Вищий судовий орган та Київський апеляційний суд в добу Директорії 128
З практики Верховного Суду України 130
Правове життя
МАТУСОВСЬКИЙ Г., АХТИРСЬКА Н. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (міжнародна науково-практична конференція на матеріалах Харківської та Полтавської областей) 138
Рецензії
ЖЕРНАКОВ В. Новий погляд на систему трудового права України 141

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net