Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Банковское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву Украины
Основыные законы Украины о банковской деятельности

Источник № 2182:

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати. - 27 c.


Cодержание источника:
Стр.
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати 1
Стаття 1. Визначення термінів 2
Розділ I ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ 3
Стаття 2. Договір про іпотечний кредит 3
Стаття 3. Вартість основного зобов’язання 4
Стаття 4. Інфляційне застереження 4
Стаття 5. Встановлення іпотеки 4
Стаття 6. Право іпотекодержателя на продаж майна, що є предметом іпотеки 5
Стаття 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за виконавчими документами 5
Стаття 8. Оформлення результатів реалізації предмета іпотеки за цим Законом 6
Стаття 9. Розподіл виручки від продажу предмета іпотеки 7
Стаття 10. Права та обов’язки іпотекодержателя у разі визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася 7
Розділ II РЕФОРМУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ 8
Стаття 11. Консолідований іпотечний борг та іпотечний пул 8
Стаття 12. Порядок реформування зобов’язань 8
Стаття 13. Операції з консолідованим іпотечним боргом 9
Розділ III ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ 9
Стаття 14. Вимоги до сертифікатів 9
Стаття 15. Різновиди сертифікатів 10
Розділ IV ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 10
Стаття 16. Етапи емісії сертифікатів 10
Стаття 17. Умови випуску та обігу сертифікатів 10
Стаття 18. Випуски сертифікатів 11
Стаття 19. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів 11
Стаття 20. Операції з сертифікатами 13
Стаття 21. Форма випуску сертифікатів 13
Стаття 22. Реєстрація прав власності на сертифікати 14
Стаття 23. Особливості сертифікатів з фіксованою дохідністю 14
Стаття 24. Особливості сертифікатів участі 14
Стаття 25. Призначення або заміна управителя за рішенням суду 15
Розділ V ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМИ АКТИВАМИ 16
Стаття 26. Довірча власність 16
Стаття 27. Особливості виникнення довірчої власності на іпотечні активи 17
Стаття 28. Мета управління іпотечними активами 17
Стаття 29. Суб’єкти управління іпотечними активами 17
Стаття 30. Об’єкти управління іпотечними активами 17
Стаття 31. Встановлення управління іпотечними активами 18
Стаття 32. Взаємодія суб’єктів управління іпотечними активами 18
Стаття 33. Обслуговування іпотечних активів 19
Стаття 34. Вимоги до управителя та керуючого іпотекою 20
Стаття 35. Заміна розпорядника платежами 20
Стаття 36. Припинення управління іпотечними активами 20
Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА СЕРТИФІКАТАМИ 21
Стаття 37. Зміст забезпечення виконання зобов’язань за сертифікатами 21
Стаття 38. Порядок заміни часток іпотечних активів 21
Стаття 39. Реєстр забезпечення сертифікатів 22
Розділ VII ВИМОГИ ДО ЕМІТЕНТІВ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 23
Стаття 40. Емітенти іпотечних сертифікатів 23
Стаття 41. Обов’язки емітента 23
Стаття 42. Гарантії виконання емітентом своїх зобов’язань перед власниками сертифікатів 23
Стаття 43. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 24
Розділ VIII ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ 24
Стаття 44. Органи державного нагляду і регулювання 24
Стаття 45. Нагляд і регулювання 24
Стаття 46. Порядок видачі дозволів на здійснення емісії сертифікатів 26
Стаття 47. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів 26
Стаття 48. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів 26
Стаття 49. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів 27
Стаття 50. Прикінцеві положення 27

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net