Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Банковское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву Украины
Основыные законы Украины о банковской деятельности

Источник № 2191:

Про систему валютного регулювання і валютного контролю. - 9 c.


Cодержание источника:
Стр.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю 1
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
Стаття 1. Визначення термінів 2
Розділ II ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ 3
Стаття 2. Право власності на валютні цінності 3
Стаття 3. Статус валюти України 3
Стаття 4. Порядок використання надходжень у іноземній валюті 4
Стаття 5. Ліцензії Національного банку України 4
Стаття 6. Порядок організації торгівлі іноземною валютою 5
Стаття 7. Порядок організації розрахунків у іноземній валюті 6
Стаття 8. Валютний (обмінний) курс 6
Стаття 9. Зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна 6
Стаття 10. Звітність про валютні операції 6
Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ 6
Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання 6
Стаття 12. Сфера валютного контролю 7
Стаття 13. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю 7
Розділ IV ІНШІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 8
Стаття 14. Державний та місцеві валютні фонди 8
Стаття 15. Офіційні валютні резерви 8
Стаття 16. Відповідальність за порушення валютного законодавства 8
Стаття 17. Заключні положення 9

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net