Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Банковское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Банковскому праву Украины
Основыные законы Украины о банковской деятельности

Источник № 2192:

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. - 24 c.


Cодержание источника:
Стр.
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 1
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом 2
Стаття 2. Визначення термінів 2
Стаття 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 3
Стаття 4. Вимоги до окремих суб’єктів системи фінансово-кредитних механізмів Управителем може бути банк або інша фінансова установа. 4
Стаття 5. Фонди в управлінні, мета їх створення 4
Стаття 6. Об’єкти управління майном. Довірча власність 4
Стаття 7. Управитель фонду 4
Стаття 8. Обмеження права довірчої власності управителя 4
Стаття 9. Укладання угоди між управителем та забудовником 5
Стаття 10. Особливості забезпечення виконання зобов’язань забудовника за угодою перед управителем фонду 5
Розділ II ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 6
Стаття 11. Створення ФФБ 6
Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ 7
Стаття 13. Система функціонування ФФБ 7
Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ 8
Стаття 15. Порядок закріплення за довірителем об’єкта інвестування та умови передачі коштів в управління управителю ФФБ 9
Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів 10
Стаття 17. Використання коштів оперативного резерву, умови та порядок повернення коштів довірителям при виході із ФФБ 11
Стаття 18. Контроль виконання зобов’язань за угодою 11
Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника та довірителя після введення об’єкта будівництва в експлуатацію 12
Стаття 20. Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ 12
Стаття 21. Винагорода управителя ФФБ 13
Стаття 22. Припинення функціонування ФФБ 13
Стаття 23. Заміна управителя ФФБ 13
Стаття 24. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ 13
Розділ III ФОНД ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ 13
Стаття 25. Створення ФОН 13
Стаття 26. Підстави функціонування ФОН 14
Стаття 27. Система функціонування ФОН 14
Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН 15
Стаття 29. Функції управителя 15
Стаття 30. Специфіка функціонування ФОН 16
Стаття 31. Припинення функціонування ФОН 16
Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення сертифікатів ФОН 17
Стаття 33. Винагорода управителя ФОН 17
Стаття 34. Заміна управителя ФОН 17
Стаття 35. Порядок державної реєстрації права власності на нерухомість, набуту від здійснення управління ФОН 18
Стаття 36. Нагляд та регулювання діяльності управителів ФОН 18
Розділ IV ЕМІСІЯ СЕРТИФІКАТІВ ФОН 18
Стаття 37. Визначення сертифікатів ФОН 18
Стаття 38. Етапи емісії сертифікатів ФОН 18
Стаття 39. Умови випуску та обігу сертифікатів ФОН 19
Стаття 40. Операції із сертифікатами ФОН 19
Стаття 41. Форма випуску сертифікатів ФОН 20
Стаття 42. Порядок видачі дозволів на право здійснення емісії сертифікатів ФОН 20
Стаття 43. Документи, що подаються для отримання дозволу на здійснення емісії сертифікатів ФОН 21
Стаття 44. Державна реєстрація випусків сертифікатів ФОН 21
Стаття 45. Підстави для відмови в державній реєстрації випуску сертифікатів ФОН 22
Стаття 46. Реєстрація звітів про підсумки випуску сертифікатів ФОН 22
Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН 22
Стаття 48. Емітенти сертифікатів ФОН 22
Стаття 49. Відповідальність емітентів за порушення вимог цього Закону 22
Розділ V ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОВІРИТЕЛЯМ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У ФФБ АБО НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА, ЗБУДОВАНОГО ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФОН 23
Стаття 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ 23
Стаття 51. Інфляційне застереження 23
Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 24

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net