Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Учебники по Гражданскому праву
Учебники по Гражданскому праву Украины
Учебники по Гражданскому Кодексу Украины от 1961 года

Источник № 2290:

Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1997. — 443 с.


Cодержание источника:
Стр.
Розділ І Зобов'язальне право. Загальні положення 4
Глава 1 Зобов'язальне право і зобов'язання 4
Глава 2 Суб'єкти зобов'язань 11
Глава З Припинення зобов'язань 20
Глава 4 Цивільно-правовий договір 28
Розділ II Окремі види зобов'язань 48
Глава 5 Договори купівлі-продажу, міни, дарування 48
Глава 6 Поставка. Постачання енергією та газом 96
Глава 7. Договори на реалізацію сільськогосподарської продукції 118
Глава 8 Майновий найм. Оренда. Прокат. Безоплатне користування майном 126
Глава 9 Найм жилого приміщення 142
Глава 10 Договір підряду 158
Глава 11 Договори підряду в капітальному будівництві 176
Глава 12 Транспортні договори 195
Глава 13 Кредитно-розрахункові відносини 226
Глава 14 Зобов'язання по страхуванню 244
Глава 15 Договори про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, схов, охорона об'єктів) 265
Глава 16 Спільна діяльність 286
Глава 17 Зобов'язання, що виникають з публічного обіцяння винагороди (оголошення конкурсу) 299
Розділ III Позадоговірні зобов'язання 303
Глава 18 Зобов'язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 303
Глава 19 Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування колективного і державного майна 364
Глава 20 Зобов'язання, що виникають з безпідставного придбання або збереження майна 369
Розділ IV Право інтелектуальної власності 374
Глава 21 Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю 374
Глава 22 Авторське право 381
Глава 23. Суміжні права 396
Глава 24 Авторські договори 401
Глава 25 Захист авторських прав і суміжних прав 410
Глава 26 Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки 414
Глава 27 Право на знаки для товарів і послуг 426
Глава 28 Право на секрети виробництва (ноу-хау) 432
Глава 29 Право на селекційні досягнення 433
Глава ЗО Право на раціоналізаторську пропозицію 438
Глава 31 Право на науково-технічну інформацію 440
Глава 32 Право на індивідуалізацію підприємства 443

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net