Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2002

Источник № 2324:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Рабіновт П. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи 3
ЦвікМ. Про систему юридичних актів 14
Клімашевська Ю., Савицький В., Швець М. Сучасні проблеми інформатизації судочинства 24
Колісник В. Форми використання національно-етнічного чинника в системі територіальної організації держави 34
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЄрмолаєвВ. Віче в Київській Русі: питання компетенції (IX— середина XII ст.) 45
Козаченко А. До проблеми кваліфікації державно-правового зв'язку між Україною і Росією за Переяславсько-Московською угодою 1654 року (з нагоди 350-річчя укладення угоди ) 55
ДмитрієвА. Вестфальський мир 1648 р. як основа першого світового правопорядку 64
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Шдопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства 77
Сібільов М. Ознаки та поняття договору в сфері приватного права 87
Спасибо-Фатеева І. Проблеми перетворення державної власності і здійснення корпоративних прав держави 94
ЛуспеникД. Застосування статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини при розгляді судами справ за позовами про захист честі, гідності і ділової репутації 106
ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Кучеряввнко М. Правовий механізм податку 112
ПРАВО І ЕКОЛОГІЯ
Шульга М. Набувальна давність на земельну ділянку: на шляху з минулого в майбутнє 116
Соколова А. Предмет флористичного права 126
ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Щокін Ю., Свояк Д. Юридична природа привілеїв та імунітетів міжнародних міжурядових організацій та їх персоналу 132
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Зсленецький В. Методологічна функція загальної теорії боротьби зі злочинністю 143
Журавель В. Криміналістичні прогнози: форми та шляхи реалізації 157
Шерстюк В. Правова регламентація використання знань обізнаних осіб у проектах Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів України 161
Сімакова-Єфремян Е., Лук'яненко В. Використання спеціальних знань за новим Митним кодексом України 169
ТРИБУНА ДОКТОРАНТ
Дашковська О. Тендерна рівноправність в історичному ракурсі 178
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
Цесарський Ф. Деякі проблеми реалізації захисної функції профспілок 186
Нагорнюк О. Значення ідей О. Кістяківського для сучасної кримінально-правової науки: проблеми історичного методу та наступності 191
Подільник О. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997-2001 роках 203
РЕЦЕНЗІ
Прогрес і еволюції антропології права (В. Буткевич) 210
Перше фундаментальне дослідження в галузі податкового права (Л. Воронова) 215
НАУКОВЕЖИТТЯ
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (М. Цимбал, В. Шепітько) 219
«Круглий стіл» «Актуальні проблеми українського право- і державотворення» (В. Гончаренко, М. Страхов, В. Ткаченко) 226
НАУКОВА ХРОНІКА
Лауреати Премії імені Ярослава Мудрого 239
НАШІЮВІЛЯРИ
Валентин Карлович Мамутов 242
Ярославна Миколаївна Шевченко 244
Тетяна Вікторівна Ворфоломесва 246
Юрій Семенович Червоний 247
Пам'яті Чінгізхана Нуфатовича Азімова 249

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net