Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Человек и политика
Человек и политика 2003

Источник № 2325:

Человек и политика


Cодержание источника:
Стр.
Політичні процеси
Олександр Романюк. Суспільно-політичні трансформації в новоутворених посткомуністичних країнах: спроба системного аналізу 3
Світові обрії
Ігор Храбан. Французька республіка — провідний «архітектор» європейської системи безпеки 12
Олександр Лозовицький. Вплив франко-американських взаємовідносин на формування військово-політичної стратегії П'ятої республіки Франції 23
Жарраф Мохамед. Марокко: досвід модернізації часів правління короля Хассана II 36
Камілі Дріс. Розвиток громадянського суспільства в королівстві Марокко 41
Політичні технології
Володимир Горбатенко. Принципи, методи і основні етапи політичного прогнозування 46
Методологія науки
Лариса Бойко-Бойчук. Синергетика як методологічний підхід у дослідженнях соціальних наук 56
Філософія політики
Валентин Бушанський. Криза європейської цивілізації і футурологічний проект М. Бердяева 64
Проблеми безпеки
Сергій Федуняк. Захід і безпека на пострадянському просторі на початку XXI ст. 74
Олександр Бардін. Насильство, війна, тероризм як способи розв'язання конфліктної ситуації: політологічний аналіз сутності понять 83
Олександр Дзьобань, Олександр Панфілов. Епоха стратегічної асиметричності: погляд на воєнний потенціал України 95
Політична культура
Аліна Лясота. Політичні традиції: еволюція інтерпретації у контексті функціонування політичної системи 107
Соціальна держава
Олена Кіндратець. Механізми збереження стабільності в соціальне орієнтованих державах 115
Проблеми ринкової економіки Іван Бідзюра. Інноваційна стратегія українських реформ 123
Олександр Калініченко. Економічний механізм та генеза розвитку кризових явищ у мікроекономічних системах 130
Постаті
Олег Жерноклеєв, Ігор Чайківський. Володимир Старосольський: політичний портрет (до 125-річчя від дня народження) 135
Критика та бібліографія
Андрій Бульвінський. «Україна дипломатична»: вдале поєднання наукових зусиль учених-істориків і дипломатів 151
Книжкова полиця 153

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net