Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Вестник Академии Правовых Наук Украины
Вестник Академии Правовых Наук Украины 2003

Источник № 2335:

Вестник Академии Правовых Наук Украины


Cодержание источника:
Стр.
Про основні підсумки діяльності Академії правових наук України в 2002 році та перспективи її розвитку 3
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ НАУКИ
Притика Д. Методологічні основи організації арбітражно-судових органів в Україні 18
Знаменський Г. Співвідношення загального і спеціального законодавства: методологічний аспект 22
Погребняк С. Про колізії в законодавстві 26
ПИТАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО І АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні 34
Ольховський Б., Ольховський Є. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави 45
БшпякЮ. Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві 51
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Сафронова І. Голодомор в Україні на початку 30-х років XX сторіччя 61
Єрмолаєв В. Про компетенцію представницьких органів місцевого самоврядування доби Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої.... 70 Козаченко А. Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини XVII- початку XVIII століття 79
ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Титов В. РоналдДворкін про інтерпретацію нечітких висловлень у праві 84
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору 93
ПучковськаІ. Проблеми застави майнового комплексу підприємства 100
Гуйван П. Договір купівлі-продажу і право власності на майно, що реалізується 107
ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛО ЧИННІСТЮ
Шило О., Капліна О. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві 125
Салтевський М. Інформаційне забезпечення досудового слідства: теоретичний аспект 134
Синчук В. Криміналістична класифікація вбивств 140
МишковЯ. Криміналістична характеристика хабарництва 147
Шевчук В. Проблеми побудони та перевірки типових версій про контрабанду 153
Білецька Л. Предмет доказування у кримінальних справах про контрабанду 161
ТРИБУНА ДОКТОРАНТА
Дашковська О. Правове становище жінки наприкінці XIX століття: порівняльний аналіз 170
Логорецький М. Сутність пізнання в оперативно-розшуковій діяльності 176
НА ПОЧАТКУ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ
ШипіловЛ. До юридичного розуміння легітимації влади 185
П'янова Я. Судовий прецедент — шлях до справедливого вирішення спору 193
Сенаторов М. Поняття потерпілого від злочину в кримінальному праві 202
РЕЦЕНЗІ
До проблеми наукового забезпечення соціально-економічних і правових перетворень в Україні (В, Мамутов) 211
Філософсько-правові засади конституційної юрисдикції: порівняльний аналіз теорії і практики (В.Денисов) 217
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Міжнародна наукова конференція «Методологічні проблеми правової науки» (М. Панов, О. Петришин) 227
Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України» (В. Борисов, Н. Гуторова, А. Дорош) 246
Творчі зв'язки Міжнародного комерційного арбітражного суду з Академією правових наук України (/. Побірченко) 253
НАУКОВА ХРОНІКА
Загальні збори Академії правових наук України 259
НАШІЮВШЯРИ Віктор Васильович Цветков 261
Михайло Якович Сегай 262
В'ячеслав Іванович Борисов 264
Володимир Петрович Нагребельний 266

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net