Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Периодические издания (электронные журналы)
Предпринимательство, хозяйство и право
Предпренимательство, хозяйство и право 2004

Источник № 2337:

Предпренимательство, хозяйство и право


Cодержание источника:
Стр.
У НОМЕРІ: 3
Володимир Єрмоленко
Майновий комплекс підприємства як об'єкт правовідносин
Ольга Симсон
Анализ эффективности форм коммерческой передачи новых технологий 7
Олександр Пунда
Здійснення особистого немайнового права на проведення операції штучного переривання вагітності в Україні 11
Сергій Погрібний
Межі державного регулювання цивільних відносин 15
Лариса Свистун
Видача вантажів за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом 19
Леонід Лічман
Про місце житлового права в системі національного права України 22
Наталія Майданик
Правова природа задавнених зобов'язань 26
Наталья Федосенко
Маркетинговые исследования как элемент договора по предоставлению услуг 28
Людмила Панова
До питання про умови укладання шлюбу 32
Александр Брылев
Конференция UN/ЇМО по аресту морских судов 1999 года (правовые позиции и итоги) 35
Вікторія Хачатрян
Колізійні питання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві 39
Олег Самойлю
Правові аспекти підвищення ефективності управління в ТОВ на селі 44
Костянтин Пейчев
Правові проблеми визначення поняття відчуження земельних ділянок 47
Сергій Сільченко
Строковий трудовий договір: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання 51
Марина Дей
Роль права у стимулюванні мотивації праці в перехідній ринковій економіці 55
Оксана Білявська
Санкції в трудовому праві та їх особливості 61
Віктор Братасюк
Юридичний позитивізм - необхідність переосмислення в умовах сучасності 65
Олександр Банчук
Теорія юридичної централізації та децентралізації Петражицького-Покровського як критерій розмежування публічного і приватного права 69
Вікторія Мілані
Підприємницький (комерційний) договір у системі господарських договорів: постановка проблеми 73
Алла Шпомер
Поняття, ознаки та фу"1" IR ""Jfitn""""'" ""'Г*' 'iff ^ І^шпяи ^и^ц~-г; в Україні 77
Лілія Шеста
Стадії ліцензійного провадження 81
Елена Щёкина
Обычай и обыкновение в международной торговле: соотношение понятий 84
ЭльвинаБекирова
Правоотношения в сфере лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности 87
Вікторія Кудрявцева
Проблеми систематизації законодавчого забезпечення інноваційної діяльності 91
Лариса Таран
Перспективи збереження спеціального правового режиму в межах правового поля СОТ 95
Вікторія Рєзніхова
Ділова репутація, ділові зв'язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства 100
Лада Левчук
Деякі питання удосконалення поняття «споживач» 104
Аліна Гончаренко
Права акціонера, пов'язані із виплатою дивідендів 106
Роман Гапеев
Підстави апеляційного скасування рішень господарських судів, у тому числі за втручанням прокурора 108
Валентин Предборський До питання про сутність тіньової економіки 111
Андрій Ластовецький
Організаційно-правове регулювання підприємництва за умов перехідної економіки в Україні 116
Александр Стояк
«Экология духа» в социальной и экономической сфере в контексте экономической безопасности как проблема переходной экономики 120
Марія Лищишин, Сергій Шаповалов, Степан Сажинецъ
Інтернет - інструмент розвитку інформаційних технологій 12
Тетяна Шкляр
Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції держави 127
Тетяна Коломоєць
Витоки теорії адміністративного примусу в роботах учених-поліцеїстів та вчених-адміністративістів кінця XIX - початку XX століття 131
Сергій Мосьондз
Проблема біженців: історія виникнення, сучасний стан та шляхи розв'язання 135
Ирина Коваль
О совершенствовании порядка рассмотрения органами Антимонопольного комитета Украины дел о недобросовестной конкуренции 140
Олена Кохановська
Галузеві розробки проблем інформації як передумова правового регулювання інформаційних відносин 144
Андрій Манжула, Євген Соболь
Роль керівника підрозділу ОВС у попередженні конфліктних ситуацій 148
Олексій Омельян
Види бюджетних правовідносин 151
Микола Старшинський
Правовий статус банку: зміст та процедура набуття 155
Павло Берзін
Методика обчислення суми кількостей неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у період з 2003 по 2007 роки при кваліфікації злочинів (коментар до п. 6 ст. 22 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 p.) 158
Наталія Гуторова, Анатолій Золотарьов
Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності 162
Дмитро Мельник
Специфіка причинності незаконного переправлення осіб через державний кордон України як одного з проявів злочинності 166
Ірина Козинець
Щодо питання про сутність поняття принципу кримінального процесу 171
Леся Карій
Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи 174

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net