Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Гражданское право
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы по Гражданскому праву
Нормативно-правовые комментарии, акты и законы Украины
Коментарии нормативно-правовых комментарий, актов и законов Украины
2004 Гражданский Кодекс (коментарий)

Источник № 2364:

Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса: Юридична література, 2004. — 1112 с.


Cодержание источника:
Стр.
Авторський колектив
ПЕРЕДНЄ СЛОВО 6
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 10
Глава 1. Цивільне законодавство України 10
Глава 2. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків 20
Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів 27
РОЗДІЛ II. ОСОБИ 41
ПідРОЗДІЛ 1. Фізична особа 41
Глава 4. Загальні положення про фізичну особу 41
Глава 5. Фізична особа — підприємець 58
Глава 6. Опіка та піклування 60
ПідРОЗДІЛ 2. Юридична особа 73
Глава 7. Загальні положення про юридичну особу 73
Глава 8. Підприємницькі товариства 97
ПідРОЗДІЛ 3. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 142
Глава 9. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 142
Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах 148
Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 152
РОЗДІЛ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 155
Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав 155
Глава 13. Речі. Майно 157
Глава 14. Цінні папери 167
Глава 15. Нематеріальні блага 172
РОЗДІЛ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО 175
Глава 16. Правочини 175
Глава 17. Представництво 201
РОЗДІЛ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. 215
Глава 18. Визначення та обчислення строків 215
Глава 19. Позовна давність 218
КНИГА 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 227
Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи 228
Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 240
Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 261
РОЗДІЛ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 284
Глава 23. Загальні положення про право власності 284
Глава 24. Набуття права власності 294
Глава 25. Припинення права власності 307
Глава 26. Право спільної власності 315
Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку) 329
Глава 28. Право власності на житло 338
Глава 29. Захист права власності 346
РОЗДІЛ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО 355
Глава ЗО. Загальні положення про речові права на чуже майно 355
Глава 31. Право володіння чужим майном 356
Глава 32. Право користування чужим майном 360
Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 367
Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови 372
Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальної власності 378
Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) 390
Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) 401
Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття 407
Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 409
Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми 421
Глава 41. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію 430
Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин 432
Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування 437
Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку 439
Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення 444
Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю 446
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 452
Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні 452
Глава 48. Виконання зобов'язання 462
Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання 479
Глава 50. Припинення зобов'язання 524
Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання 530
РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР 540
Глава 52. Поняття та умови договору 540
Глава 53. Укладення, зміна і розірвання договору 550
РОЗДІЛ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 563
ПідРОЗДІЛ 1. Договірні зобов'язання 563
Глава 54. Купівля-продаж 563
Глава 55. Дарування 617
Глава 56. Рента 626
Глава 57. Довічне утримання (догляд) 633
Глава 58. Найм (оренда) 639
Глава 59. Найм (оренда) житла 680
Глава 60. Позичка 694
Глава 61. Підряд 697
Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт 732
Глава 63. Послуги. Загальні положення 738
Глава 64. Перевезення 747
Глава 65. Транспортне експедирування 762
Глава 66. Зберігання 765
Глава 67. Страхування 789
Глава 68. Доручення 808
Глава 69. Комісія 813
Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад 846
Глава 72. Банківський рахунок 854
Глава 73. Факторинг 867
Глава 74. Розрахунки 873
Глава 75. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 891
Глава 76. Комерційна концесія 899
Глава 77. Спільна діяльність 907
ПідРОЗДІЛ 2. Недоговірні зобов'язання 917
Глава 78. Публічна обіцянка винагороди 917
Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 924
Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи 927
Глава 81. Створення загрози житло, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи 930
Глава 82. Відшкодування шкоди 932
Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 985
Глава 84. Загальні положення про спадкування 990
Глава 85. Спадкування за заповітом 1003
Глава 86. Спадкування за законом 1017
Глава 87. Здійснення права на спадкування 1022
Глава 88. Виконання заповіту 1036
Глава 89. Оформлення права на спадщину 1041
Глава 90. Спадковий договір 1046
Зміни ТА ДОПОВНЕННЯ до КОМЕНТАРЯ СТАНОМ нл 18 лютого 2004 РОКУ 1055

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net