Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог учебных пособий, монографий, статей

Вы находитесь:
Электронная библиотека научной литературы
Юридическая электронная библиотека
Информационное право
Научно-практические комментарии, акты и законы
Научно-практические комментарии, акты и законы Украины
Законы

Источник № 245:

Про інформацію. - 19 c.


Cодержание источника:
Стр.
Про інформацію 1
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
Стаття 1. Визначення інформації 3
Стаття 2. Мета і завдання Закону 3
Стаття 3. Сфера дії Закону 3
Стаття 4. Законодавство про інформацію 3
Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин 3
Стаття 6. Державна інформаційна політика 3
Стаття 7. Суб’єкти інформаційних відносин 4
Стаття 8. Об’єкти інформаційних відносин 4
Стаття 9. Право на інформацію 4
Стаття 10. Гарантії права на інформацію 4
Стаття 11. Мова інформації 5
Розділ II ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 5
Стаття 12. Визначення інформаційної діяльності 5
Стаття 13. Основні напрями інформаційної діяльності 5
Стаття 14. Основні види інформаційної діяльності 5
Стаття 15. Професійна освіта в галузі інформаційної діяльності 5
Стаття 16. Організація наукових досліджень в галузі інформаційної діяльності 6
Розділ III ГАЛУЗІ, ВИДИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО НЕЇ 6
Стаття 17. Галузі інформації 6
Стаття 18. Види інформації 6
Стаття 19. Статистична інформація 6
Стаття 19-1. Адміністративна інформація (дані) 7
Стаття 20. Масова інформація та її засоби 7
Стаття 21. Інформація державних органів та органів місцевого і регіонального самоврядування 7
Стаття 22. Правова інформація 8
Стаття 23. Інформація про особу 8
Стаття 24. Інформація довідково-енциклопедичного характеру 8
Стаття 25. Соціологічна інформація 9
Стаття 26. Джерела інформації 9
Стаття 27. Документ в інформаційних відносинах 9
Стаття 28. Режим доступу до інформації 9
Стаття 29. Доступ до відкритої інформації 9
Стаття 30. Інформація з обмеженим доступом 10
Стаття 31. Доступ громадян до інформації про них 11
Стаття 32. Інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації 11
Термін розгляду запиту щодо доступу до офіційних документів 12
Стаття 34. Відмова та відстрочка задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів 12
Стаття 35. Оскарження відмови і відстрочки задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів 13
Стаття 36. Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із задоволенням запитів щодо доступу до офіційних документів і надання письмової інформації 13
Стаття 37. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитами 13
Стаття 38. Право власності на інформацію 14
Стаття 39. Інформація як товар 14
Стаття 40. Інформаційна продукція 15
Стаття 41. Інформаційна послуга 15
Розділ IV УЧАСНИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 15
Стаття 42. Учасники інформаційних відносин 15
Стаття 43. Права учасників інформаційних відносин 15
Стаття 44. Обов’язки учасників інформаційних відносин 15
Розділ V ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ІНФОРМАЦІЮ 16
Стаття 45. Охорона права на інформацію 16
Стаття 45-1. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 16
Стаття 46. Неприпустимість зловживання правом на інформацію 16
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 17
Стаття 47-1. Звільнення від відповідальності 17
Стаття 48. Порядок оскарження протиправних діянь 18
Стаття 49. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди 18
Розділ VI МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. СПІВРОБІТНИЦТВО З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ, ЗАРУБІЖНИМИ І МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЇ 18
Стаття 50. Міжнародна інформаційна діяльність 18
Стаття 51. Міжнародні договори 19
Стаття 52. Експорт та імпорт інформаційної продукції (послуг) 19
Стаття 53. Інформаційний суверенітет 19
Стаття 54. Гарантії інформаційного суверенітету України 19

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net